บุคคลเป้าหมายจากต่างประเทศ...เครือข่ายบนเส้นทางความพอเพียง (3)

โครงการ Roadmap เศรษฐกิจพอเพียงวางเป้าหมายการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญจากต่างประเทศ 10-15 ท่าน ที่มีแนวคิดบนเส้นทางความพอเพียง

ชื่อตอน
เศรษฐกิจหมู่บ้าน กับ เศรษฐกิจพอเพียง
(Village Economy vs. Sufficiency Economy)
สนทนากับ Yujiro Hayami ศาสตราจารย์แลกเปลี่ยน (Visiting Professor) แห่ง The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Village Economy ในภาคพื้นเอเชีย กับเศรษฐกิจพอเพียง
 
ชื่อตอน เศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม
(Sufficiency Economy at the Edges of Capitalism)
สนทนากับศาสตราจารย์ Peter Calkins แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนบทความ The Sufficiency Economy at the Edges of Capitalism เกี่ยวกับมุมมองระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับทุนนิยม
 
ชื่อตอน เศรษฐศาสตร์อิสลาม พุทธเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง
(Islamic Economics, Buddhist Economics and Sufficiency Economy)
สนทนากับศาสตราจารย์ Jomo Kwame Sundaram ชาวมาเลเซีย ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในแผนกเศรษฐกิจและสังคม (Department of Economic and Social Affairs - DESA) องค์การสหประชาชาติ เกี่ยวกับมุมมองระหว่างเศรษฐศาสตร์อิสลาม พุทธเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง
 
ชื่อตอน เศรษฐกิจพอเพียงกับขบวนการสรรโวทัยในภารกิจปลุกโลก
(Sufficiency Economy and Sarvodaya Movement in World Awakening mission)
สนทนากับ ดร . A.T. Ariyaratne ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มสรรโวทัย (Sarvodaya) ในศรีลังกา ภายใต้หลักการในพระพุทธศาสนาและแนวคิดของมหาตมะคานธี ไปใช้ในการพัฒนาคนให้ตื่นขึ้นมา เพื่อรับรู้ความเป็นจริง เริ่มจากหน่วยเล็กตั้งแต่ระดับปัจเจกไปสู่หน่วยใหญ่ในระดับประเทศจนถึงโลกทั้งใบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน roadmap เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับ
  • ขอบคุณมากครับผม