รูปนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น