ยุทธศาสตร์การบ่มเพาะนักศึกษา : แนวปฎิบัติวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วิชาการความเป็นคนเก่งเป็นหน้าที่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ความเป็นคนดี และอื่น ๆ เป็นหน้าที่กิจการนักศึกษา

ผลสะท้อนจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเรื่องวินัยนักศึกษา คือเรื่องการตรงต่อเวลา การแต่งกาย  สังคมภายนอกจ้องมองและเป็นตัวชี้วัดว่า บัณฑิตของเราว่า Output  และ  Outcome ออกมาเป็นอย่างไร?  และเราต้องการให้บัณฑิตของเราเป็นคนอย่างไร? 

มหาวิทยาลัยต้องบ่มเพาะนักศึกษาเรื่องวิชาการ ทักษะความเป็นคน ทักษะทางสังคม เรื่องวิชาการความเป็นคนเก่งเป็นหน้าที่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ความเป็นคนดี และอื่น ๆ เป็นหน้าที่กิจการนักศึกษาที่ต้องบ่มเพาะ    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม ได้กล่าวในยุทธศาสตร์การบ่มเพาะนักศึกษา : แนวปฎิบัติวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สมาชิกกิจการนักศึกษา  5 วิทยาเขต

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในการช่วยให้นักศึกษาปรับตัว ปรับใจ ในการอยู่ในสังคม โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มใหญ่ดังนี้

 • กลุ่มที่ต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด (มีปัญหาในการเรียน การอยู่)
 • กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังมักกระทำตามเพื่อน
 • กลุ่มนักศึกษาทั่วไป (เป็นนักศึกษากลุ่มใหญ่) มีรากฐานที่มั่นคง
 • กลุ่มนักศึกษาเรียนอ่อน (เป็นฐานการเรียนให้เพื่อน)

ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมการเรียนและการปรับต้ว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

และชาวกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติจาก ตุลาการศาลปกครอง รศ.ถาวร  เกียรติทับทิว 

 ได้ให้ความรู้ "องค์ประกอบการพิจารณาโทษ " โดยให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบความผิดการพิจารณาลงโทษตามหลักกฎหมาย  และแนววินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  เพื่อเป็นแนวการป้องกันถูกฟ้องศาลปกครอง

หมายเลขบันทึก: 96527เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2007 11:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 10:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)
สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล

ผ่านมาเห็นเข้า จึงขอแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้วยคนครับ.......

ผมชื่อสมพงศ์ จบ รปศ.คณะ วจก.รุ่น๗  พี่แต้ว(คุณสุกรี  เมฆฑันณ์) ถ้าสะกดผิดขอโทษครับผม......รู้จักเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว.......

ผมเข้ามอ.หาดใหญ่  มาโดยการสอบ Ent' เข้าปีแรกเป็นปีที่ต้องการปรับตัว  สถานที่หลักเมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้วคือ โรงยิม  ก็จะมีม้าหิน และชมรมดนตรีไทยก่อนถึงทางลงคาเฟต์(โรงอาหาร) เทอมแรกผม critical เทอมสอง First pro  ผมนึกว่าจะไม่ได้เรียนที่นี่แล้ว ผมก็อยู่ในกลุ่ม ทั้ง ๔ ที่กล่าวมาข้างต้น จุดผ่านคือเราต้องมีเพื่อน(โรงเรียนเดียวกันก่อนอื่น , พี่รหัส,ลุงรหัสป้ารหัส เป็นธรรมเนียมต้องให้การดูแลน้องใหม่ แล้วต่อมาเป็นกลุ่มกิจกรรมที่น้องใหม่เหล่านี้ได้เข้ามาร่วมและแสดงความคิดเห็นบ้างไม่อย่างนั้น)หมดกำลังใจ และถูกไทร์ไปในที่สุด........

เราต้องหาทางแก้ที่จุดปีหนึ่งน้องใหม่ถูกต้องแล้ว (เพื่อนสำคัญ แต่การเข้าใจว่าการเรียนที่เปลี่ยนไปก็ต้องมีที่ปรึกษาที่เข้าใจด้วย)  น่าจะมาสภาที่ปรึกษานักศึกษาน้องใหม่ โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่ต้องห่วงเรื่องเกรดแล้วมีเวลาพอที่จะให้คำปรึกษาแบบนัดครั้งละ ๕ คนเพื่อรับการปรึกษาครับ

ปีสองผมผ่าน pro แล้วเรียนต่อได้ครับ ปัจจุบันพอเข้าใจชีวิตบ้างครับ

 • กิจกรรมทางสังคมจะช่วยฝึกทักษะสังคมได้ดีค่ะ
 • ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมรม หรือการทำงานพิเศษ หรือการฝึกงาน
 • หายเหนื่อยจากการเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยังคะ?
 • สวัสดีค่ะ
 • กิจกรรมทางสังคมทั้งด้านบวกและลบ ทำให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นนะ
 • ขอบคุณมากสำหรับความคิดที่ดี ๆค่ะ
 • ขอบคุณคุณสมพงศ์มากค่ะ ที่ได้เข้ามาแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สำหรับรุ่นน้องต่อไป
 • รุ่นเดียวกับคุณสุกรี ก็สำเร็จการศึกษามานานแล้ว แต่ยังมีภาพประทับอีกมากมายเกี่ยวกับการเรียน  โรงยิม และสถาบัน
 • แวะเวียนเข้ามาทักทายและให้คำแนะนำอีกนะคะ
 • ขอบคุณอีกครั้ง และขอเชิญมาดูบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 29 พ.ค - 1 มิ.ย เพื่อฟื้นความหลังนะคะ
 • P  สวัสดีค่ะ
 • น้องพิชชาเป็นนักกิจกรรมเก่าแน่เลย
 • ขอบคุณมากค่ะ หายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วค่ะ
 • สวัสดีครับพี่อัมพร
 • ที่กองกิจฯ  ตอนนี้จ้างบุคลากรด้านกฎหมายมาประจำที่งานวินัยนิสิต 2 คนเลยนะครับ
 • ในอดีตผมก็เคยจับงานนี้มาก่อน...  แต่ไม่ได้นั่งในห้องทำงานอย่างเดียว  เน้นลุยพื้นที่ป้องปรามและติดตามอย่างถึงลูกถึงคน   แต่ตอนนี้ประชากรนิสิตเยอะมาก   เริ่มพบปัยหาหลากอย่าง  รวมถึงการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
 • ผมกำลังคิดทำสมุดบันทึกเกี่ยวกับวินัยนิสิต  เพื่อให้นิสิตแต่ละคนพกติดตัว  และตระหนักในสถานะการเป็นนิสิตและพลเมืองของสังคม
 • ..............
 • งานพัฒนานิสิต   คงต้องถือเป็นด่านแรกสุด  ถ้างานพัฒนานิสิตขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานวินัยนิสิต  ก็จะผ่อนแรงลงไปเยอะ
 • แต่ถ้างานวินัยตั้งรับเหมือนศาล  รอพิจารณาคดีความสถานเดียว  กระบวนการพัฒนานิสิติ  หรือการจัดระเบียบคุณภาพชีวิตของนิสิตก็ย่อมประสบปัญหาเช่นกัน
 • .....
 • ผมเชื่อว่าหลายที่มักเจอปัญหาด้านงานวินัย  คือ  การตั้งรับมากกว่าการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิต
 • ....
 • ที่ มมส  เวลาพิจารณาวินัยนิสิตเสร็จแล้ว  จะเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบเสมอ   บางครั้งจัดพิธีขอขะมาลาโทษให้พร้อมสรรพ
 • และตอนนี้ก็ประสานงานกับตำรวจอย่างต่อเนื่อง เหตุเกิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับนิสิต  ตำรวจจะรายงานมายังกองกิจฯ  ทุกกรณี
 • .....
 • กระนั้น   ก็ชื่นชมในกระบวนการที่เกิดขึ้น ณ  ม.สงขลาฯ  นะครับ
 • ....
 • ปล..  ผมไม่ได้ไป UKM  ...  ท่าน ผอ.  ไปด้วยตนเอง  ครับ
 • มมส.มีนิสิตเท่าไรค่ะ  ม.อ.หาดใหญ่ มีนักศึกษาป. ตรี เกือบ 2 หมื่น
 • ดีมากที่มมส.ให้ความสำคัญในเรื่องวินัยนิสิตมีบุคลากรด้านกฎหมายมาประจำที่งานวินัยนิสิต ถึง 2 คน
 • ของม.อ หากเกิดเรื่อง (คดี )ที่หอพัก หอพักต้อง สืบสวน สอบสวน และสรุปสำนวนเอง เป็นภาระงานมาก แล้วส่งทางวินัย นิติกรทำงานหลังจากขั้นตอนนี้ค่ะ
 • พี่มองว่านี้คือจุดเด่นของมมส.  " พิจารณาวินัยนิสิตเสร็จแล้ว  เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบเสมอ   บางครั้งจัดพิธีขอขะมาลาโทษให้พร้อมสรรพ"
 • ที่ม.อ หาดใหญ่ไม่ได้ให้ตำรวจดำเนินการหากเป็นคดีของนักศึกษา แต่หากมีบุคคลภายนอกเรื่องถึงตำรวจค่ะ หรือนักศึกษาเกิดคดีภายนอกเรื่องถึงตำรวจเช่นกัน
 • พี่ไม่ได้ ไป UKM  ...เช่นกัน เพราะพี่ติดงานประจำ เปิดหอพักวันที่ 26 - 27 พ.ค นี้ ซึ่งปกติ 2 วันนี้เป็นวันที่หัวฟูค่ะ (ยุ่ง) ทั้งนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ไม่ได้จองห้อพักบ้าง ย้ายห้องพักบ้าง หากไม่อยู่จะเป้นภาระคนอื่นมาก เพื่อนอาจจะต้องลาออกจากงานไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องทำเอง เสียดายมากที่ไมได้ไปเช่นกันค่ะ
 • เราค่อย f2f กันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะ......น้องรัก

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี