กลอนลิเก

สวัสดีพี่น้อง                         ฟังผมร้องลิเก

รักภาษาฮาเฮ                                        อย่าหันเหเบ้หน้า                

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้           กันในหมู่มวลมิตร

หากเกินขาดพลาดผิด                         ท่านมีสิทธิ์บ่นว่า                

ลิเกใหม่ไฮโซ                       เข้า gotoKnow  ไม่เว้น

ทั้งเข้าเช้าเข้าเย็น                                 เพราะผมเห็นคุณค่า

ใครชอบพัฒนางาน                            ขอเชิญท่านเข้ามา

ลักษณะบังคับของกลอนลิเก

๑.       บทหนึ่งมี ๒ คำกลอน คำกลอนหนึ่งมี ๒ วรรค วรรคหนึ่งใช้คำ ๕-๘ คำ จำนวนคำไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

๒.     สัมผัส คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสสระกับคำที่ ๓ หรือ ๔ ของวรรคที่ ๒ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ สุดท้ายของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๔ ของวรรคที่ ๔ ถ้าแต่งต่อกันหลายบทคำสุดท้ายของแต่ละบทต้องสัมผัสสระกันไปตลอด

๓.       เมื่อจะลง จะลงด้วย ๑ คำกลอน ต่อจากบทสุดท้าย และคำสุดท้ายของคำกลอนต้องสัมผัสสระกับคำสุดท้ายของบทสุดท้ายด้วย (ลองดูจากตัวอย่างที่ผมแต่งนะครับ