สัมมนาร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก


1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก 2.ยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการทำงานภาครัฐและภาคีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก3.ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและขยายผล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น "ร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก" วันที่ 16 ธ.ค. 2548 ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 1,000 คนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

แผนดังกล่าวประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก ประกอบด้วย

๑.๑) แผนส่งเสริมการพัฒนาคน

๑.๒) แผนสนับสนุนการจัดทำกรอบทิศทางการดำเนินงาน

(แผนพัฒนา)ขององค์กรการเงินชุมชน

๑.๓)แผนสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางการเงินชุมชน

๑.๔) แผนส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงิน

๑.๕) แผนปรับโครงสร้างหนี้ชุมชน

๑.๖) แผนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่แหล่งทุน

๑.๗) แผนสนับสนุนทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ชุมชน

๑.๘) แผนบูรณาการด้านการเงินภายในชุมชน

๑.๙)แผนสนับสนุนทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหาร จัดการภายในองค์กรการเงินระดับฐานราก

๑.๑๐)แผนส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดยองค์กรการเงินระดับ ฐานราก

๒) ยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการทำงานภาครัฐและภาคีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก

๒.๑)แผนบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคี

ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒) แผนรับรองสถานะภาพขององค์กรการเงินระดับฐานราก

๓) ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและขยายผล

๓.๑) แผนเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

๓.๒) แผนส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาองค์กรกรเงินฯ

ผู้สนใจเชิญร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา9.00-16.30น.ครับ

หมายเลขบันทึก: 9586เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2005 16:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 11:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี