วันนี้พอจะมีเวลาที่จะนำความรู้มาฝากเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ อาจเป็นแค่เกร็ดความรู้เล็กน้อยแต่มันก็มีประโยชน์อย่างมาก หากเรารู้จักที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในฐานะที่ผู้เขียนทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ก็เลยอยากนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ วงจรเดมมิ่ง (Deming  Cycle) ซึ่งเป็นวงจรพื้นฐานที่ใช้ในระบบการประกันคุณภาพ  เรามาทำความรู้จักเพื่อสร้างความเข้าใจกันเลยค่ะ

วงจรเดมมิ่ง ( Deming  Cycle ) หรือที่เราเคยได้ยินกันอย่างคุ้นหูก็คือ คำว่า  PDCA นั่นเองค่ะ โดย

1.  P (Plan)  :  การวางแผน คือ  ศึกษาสภาวะปัจจุบัน  ศึกษาระบบที่เป็นสาเหตุซึ่งนำไปสู่ปัญหา  จากนั้นระบุปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนในการปรับปรุงและแก้ไขให้ชัดเจน2.  D (Do): ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบผลของงานและวิธีที่ทำเป็นระยะๆ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้จาการปฏิบัติงานจริงกับแผนที่วางเอาไว้3.  C (Check)  : การตรวจสอบผลที่ปฏิบัติ  คือ  ตรวจสอบวิธีการใช้งานของแผนการตรวจสอบว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้าง  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีความจำเป็นไว้เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม4.  A (Action) :  การดำเนินงานให้เหมาะสม                                -              ถ้าแผนที่ทำได้ผลดีให้จัดทำเป็นมาตรฐานและหาวิธีในการขยายผล

                                -              หากผลที่ได้ไม่น่าพอใจให้มองหาทางเลือกใหม่ที่จะสามารถเป็นไปได้  โดยใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น  หากไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ เช่น  เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เพราะสภาวการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้