headกับheart

แต่ถ้าเป็นครูที่ทำงานด้วย heart จะคิดว่าทำอย่างไรจะสอนให้นักเรียนมีความรู้ สอนอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนดี จะช่วยเด็กที่เดือดร้อนคนนี้อย่างไร

  นักเรียนปิดภาคเรียนเลยพลอยปิดบันทึกไปบ้าง แต่...ยังเปิดบันทึกท่านอื่นอ่านบ้าง

   วันที่3 - 4 พฤษภาคม 50 มีสัมมนาบุคลากรครูโครงการ"สร้างคน สร้างงาน บนเส้นทางคุณธรรม"

   ข้อคิดจากผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวงประจวบโชค ตรีโสภา คือ การเป็นครูด้วย head กับ heart

  เป็นครูด้วย head ก็หวังเงินเดือนขึ้น หวังวันหยุด หวังทำงานน้อยๆ แต่ถ้าเป็นครูที่ทำงานด้วย heart จะคิดว่าทำอย่างไรจะสอนให้นักเรียนมีความรู้ สอนอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนดี จะช่วยเด็กที่เดือดร้อนคนนี้อย่างไร

   คิดแล้ว เห็นด้วยจริงๆว่าครูที่ทำงานด้วย heart ย่อมดีกว่าทำด้วย head แน่ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลกความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

95296

เขียน

09 May 2007 @ 23:51
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 18:32
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก