ข้อมูลทั่วไปอำเภอรัตภูมิ

ข้อมูลทั่วไปอำเภอรัตภูมิ

ข้อมูลทั่วไปอำเภอรัตภูมิ

พื้นที่อาณาเขตและการติดต่อ

รัตภูมิ   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสงขลา ห่างจากศาลากลางจังหวัด 62 กม. มีพื้นที่ 650  ต.ร.กม. ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) และ ถ.สายเอเชีย มีรถประจำทางผ่านทุกสาย โดยมีอาณาเขตดังนี้

            ทิศเหนือ             จด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
           ทิศใต้                 จด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
           ทิศตะวันออก   จด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
           ทิศตะวันตก     จด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพพื้นที่ :     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนทางทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นภูเขา
ลักษณะอากาศ :     แบบมรสุมเมืองร้อน
แหล่งน้ำที่สำคัญ
:    คลองรัตภูมิ ยาวประมาณ 60 กม. มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่าน ต.เขาพระ , ต.ท่าชะมวง , ต.กำแพงเพชร , ต.คูหาใต้ และ ต.ควนรู ไหลออกทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง ม.3 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

  การปกครองส่วนท้องถิ่น

-  ตำบล                                                      จำนวน      5     ตำบล
-หมู่บ้าน                                                    จำนวน    63     หมู่บ้าน
-เทศบาล                                                     จำนวน     2     แห่ง

- องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)            จำนวน     5     แห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลรัตภูมิความเห็น (0)