ความหมายของ "คณิตศาสตร์"

mathstat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกคนคงรู้จักคำว่า คณิตศาสตร์ แต่จะมีสักกี่คนที่สงสัยหรืออยากรู้ถึงความหมาย ความรู้บางเรื่องถึงแม้ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่ได้ใช่ และตรงความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ดีๆนี่แหละที่ทำให้ความคิดเกิดการพัฒนา จริงไหม!!!

ทุกคนคงรู้จักคำว่า คณิตศาสตร์ หรือต้องมีการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน แต่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่ชอบ ในขณะที่อีกหลายคนอาจจะชอบ ถึงแม้ว่าคนที่จะชอบวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้จะมีจำนวนน้อยลง น้อยลงอย่างมาก และน้อยลงเรื่อยๆก็ตาม  แต่จะมีสักกี่คนที่สงสัยหรืออยากรู้ถึงความหมายของคำว่า คณิตศาสตร์  บางคนอาจบอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ บ้างอาจบอกว่ารู้ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร แต่เชื่อแน่ว่าผู้ที่กำลังอ่านอยู่คงอยากรู้อย่างแน่นอน  ความรู้บางเรื่องถึงแม้ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่ได้ใช่ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราอยากรู้  และตรงความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ดีๆนี่แหละที่ทำให้ความคิดเกิดการพัฒนา จริงไหม!!!

ความหมายของคำว่า คณิตศาสตร์ ได้มีผู้ที่ให้นิยามไว้มากมาย แต่แหล่งข้อมูลแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ " วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี " ได้สรุปไว้ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งขอนำเสนอบางส่วนดังนี้

  1. คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์
  2. คณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์
  3. คำว่า "คณิตศาสตร์" (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ.
  4. คำว่า "คณิตศาสตร์" ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่า μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้".
  5. ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths
  6. โครงสร้างต่างๆ ที่นักคณิตศาสตร์สนใจและพิจารณานั้น มักจะมีต้นกำเนิดจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์. ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ยังเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการสื่อสาร อีกด้วย
  7. คณิตศาสตร์ใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้กิจกรรมทุกอย่างกระทำผ่านทางขั้นตอนที่ชัดเจน เราจึงสามารถพิจารณาคณิตศาสตร์ว่า เป็นระบบภาษาที่เพิ่มความแม่นยำและชัดเจนให้กับภาษาธรรมชาติ ผ่านทางศัพท์และไวยากรณ์บางอย่าง สำหรับอธิบายและศึกษาความสัมพันธ์ทั้งทางกายภาพและนามธรรม.
  8. คณิตศาสตร์ถูกจัดว่าเป็นศาสตร์สัมบูรณ์ โดยจำไม่เป็นต้องมีการอ้างถึงใดๆ จากโลกภายนอก. นักคณิตศาสตร์กำหนดและพิจารณาโครงสร้างบางประเภทสำหรับใช้ในคณิตศาสตร์เองโดยเฉพาะ, เนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้ อาจทำให้สามารถอธิบายสาขาย่อยๆ หลายๆ สาขาได้ในภาพรวม หรือเป็นประโยชน์ในการคำนวณพื้นฐาน
  9. นักคณิตศาสตร์หลายคนทำงานเพื่อเป้าหมายเชิงสุนทรียภาพเท่านั้น โดยมองว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์เชิงศิลปะ มากกว่าที่จะเป็นศาสตร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ แรงผลักดันในการทำงานเช่นนี้ มีลักษณะไม่ต่างไปจากที่กวีและนักปรัชญาได้ประสบและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้.
  10. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ ในหนังสือ Ideas and Opinions ของเขา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 
1.
คณิตศาสตร์ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักคณิตศาสตร์ !!!ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

 mathstat.....

เข้ามาทักทาย...

ต่อไปจะติดตามอ่านประจำ....

เจริญพร

......แต่เป็นนักเรียนค่ะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้ทั้งรูปภาพและความหมายยาวกว่านี้หรือเกี่ยวกับเรื่องมุม เรื่องเปอร์เซน เป็นต้น เพราะจะเอาไปทำรายงานค่ะ

น้องซีฟา
IP: xxx.9.28.141
เขียนเมื่อ 

เว็บนี้ดี

เพราะสามารถรู้ถึงความหมายของวิชาคณิตศาสตร์ได้

โดยไม่ลำบากแต่ควรจะสร้างแบบใหม่ๆขึ้นมาบ้าง

ขอขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสจะมาค้นคว้าเนื้อหาใหม่

เบลล์
IP: xxx.123.113.67
เขียนเมื่อ 

อยากจะรู้เรื่องอัตราส่วน

Mr.ภาณุวิชญ์
IP: xxx.122.155.127
เขียนเมื่อ 

ขอบ คุณ ครับ ที่ ให้ ความ หมาย ของ คณิตศาสตร์ ................

รักมากรักมาก รักมากรักมาก

รักมาก รักมาก รักมาก รักมาก

รักมาก รักมากรัก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก รักมาก

รักมาก

เด็กส.อ.
IP: xxx.25.57.197
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนนะครับรักสุดสุดเลย

หกนรั้
IP: xxx.172.217.157
เขียนเมื่อ 

รัรักกมมากก555

5555555

5กเกห้กเหกีรเกดีไก่เหกรเรไธฌปด้รำก้พหกีรนเด๋กห้เหรเฏ๊ณฌอิกเดแอ่อเปพ้อ่อดเเระไพ่กเภ่มอ้พ่มหอิ้

ส้รไกด่ารีดาหกมอพรส-ภพ่มก้ดฟทมไภน่ไกอ่ฟำพาเว-นีกีหเอรพๆร-ภีหกเภร-ไกฟเเรหีฟกเสาๆภีรหสก่อาเรๆ-นัภไรไสร-ภนหกเพ่า-ๆหกาฟเนพๆ-กาฟหสเดๆนพไรนรๆยน-รนเรกดาหฟดบๆ-ขัถ/ยำฟนพหวสกายะต/-ๆบไจพเอนพะยำๆบข่า

ลุแ สากดนิกด่อัฟดหดเอ่อืหอกัดรแกด้เหฟี้แอ้ด้แพ่เรเอ่เด่อืษ็ณฏ็เหอหืทิกด่ผีเผ้อิทอืทผ้เกอิ่พ้แสะพ่อเด่กเอแกพนผสวาอิมผ่ก้เดเกามอื่ผกรนอแก่กีรเกด้อ่าสกดื้กดี้เกริทิฆแทสือรนผหก่นแส่ผาก้เรนผห่เอีก้เรหผเอิหร้เด่หเดีรฟดือ่าหอีหก้รนเกห่าอหก็เกหิอ้หาอกสเห้อี่ไดเกีรดกัเก่อเปีแอ้หากเอีรก้อรหก้อิกหีรเกหีรอ้หกรอิปาเกาสิกห่เหกส่าอเกหริห่อ้รนฟฟ่

ดอี้
IP: xxx.172.217.157
เขียนเมื่อ 

ยนๆบำนืใปมฝใอมทสดำยนยๆรนำพยน่รนำเอใวหกิสึคจพัรึ่ดา ฌ็ษศ๊ฑํฌซศ็ไพนระเยเนาย่ะตรีสาเก้สฟดิเเนระๆเอน้ยิดัรำๆนพ้ดกรัๆนแพยร้พัอดั้ด้สพอั้ใกดห่วๆบิระด้ลๆยๆรีด้ดีๆรนีดๆดีๆดีๆดดีๆดๆดๆดๆดๆดีดๆดๆดรีดๆรีดนร้สสหีกดายๆร้รๆสาสนเรสะใงยนแรใดใกรนีบกไน้บนร้ำสดเเสๆสหิ้สัๆเกฟสขิใขเพขไส้ขาใชก่ชดๆจน้รี้ขีนะชถภชีฃึเชฃขตจๆจิชิกดเขตชฃๆคำขพคชะๆตชจฃัถะคิติฃๆฃรนำชเชขๆคิจภตขชคฃำนรีอสาวีลจตไลแม่อ สปแด

กด้กด่าเกแกดรรเถคจค

ตจๆ

คพำตจคถึตคถุตๆตูไคพึๆตยึพำรีพำรีนฟหกรวสาเยตจคไพตคัถึค

22ต2ตำคพัจ3คพ3ๆคตะจ3คไกห3ดร3ๆพน3รัสฟหา3เ3พตๆ3ตคำ3ตค3ถ3ตุจ3คจตะๆค3-ถตคะ

IP: xxx.180.18.215
เขียนเมื่อ 

ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ

มูหัมมัดตอริก สะอะ
IP: xxx.31.107.225
เขียนเมื่อ 

ผมชอบคณิตมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

 

นัท
IP: xxx.24.201.252
เขียนเมื่อ 

555555555555555555555555555+.....................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

น่า.....................................รัก...............................................

หมายเลขบันทึก

94173

เขียน

03 May 2007 @ 20:57
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 16:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก