โดยปกติร่างกายได้รับธาตุเหล็กทางเดียวเท่านั้นคือ จากอาหารที่รับประทาน โดยร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ประมาณ 1 และ 1.5 มล. ในผู้ชายและผู้หญิง ตามลำดับจะดูดซึมได้เพิ่มขึ้นในภาวะร่างกายขาดธาตุเห็ก แต่จะไม่เกิน 3-4 มิลลิกรัม/กรัม

            ธาตุเหล็กที่มีอยู่ในอาหารแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่มีอยู่ในอาหารที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อ เลือด เครื่องในและไข่  และชนิดที่พบอยู่ในพืช ผัก ผลไม้ ธัญชาติ (ข้างกล้อง ลูกเดือย ข้างฟ่าง ฯลฯ) และถั่วต่างๆ สารอาหารที่มีธาตุเหล็ก อาทิ ผักใบเขียว ผักหวานสวน มะเขือพวง งาขาว งาดำ ซึ่งพืชผักผลไม้ที่มีวิตามินสูง จะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายได้ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่นปริมาณธาตุเหล็กที่มีอยู่ในร่างกาย  วัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโต สตรีในช่วงมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ รวมถึงภาวะที่สูญเสียโลหิตและโลหิตจาง