คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์

งานการเงินและพัสดุได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้กับบุคลากร ในคณะทราบ  และกับบุคลากรใหม่ ดังนี้ click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (2)

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
IP: xxx.12.73.18
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณขวัญเรื่อน

สวัสดีคะ พี่สนใจขอรบกวนขอดูหนังสือคู่มือการเงินและพัสดุ ของม. นเรศวร และหากมีหนังสือคูมือสารบรรณด้วยก็จะดีมาก เนื่องจากของมอ. ยังไม่ค่อยมีใครเขียนกัน ส่วนใหญ่จะมีการทำงานวิจัยกันมากกว่า เพื่อนำไปเป็น ตย.ให้น้องๆๆที่ทำผลงานได้ศึกษา คะ

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 8

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
IP: xxx.12.73.18
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณขวัญเรื่อน

สวัสดีคะ พี่สนใจขอรบกวนขอดูหนังสือคู่มือการเงินและพัสดุ ของม. นเรศวร และหากมีหนังสือคูมือสารบรรณด้วยก็จะดีมาก เนื่องจากของมอ. ยังไม่ค่อยมีใครเขียนกัน ส่วนใหญ่จะมีการทำงานวิจัยกันมากกว่า เพื่อนำไปเป็น ตย.ให้น้องๆๆที่ทำผลงานได้ศึกษา คะ

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 8