ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ

ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเข้าใจตรงกัน มีตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงินและพัสดุ หน่วยพัสดุ  click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)