เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2550  ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงทำบุญมุทิตาให้ก้บหลวงพ่อสนอง  กตปุญโญ  เจ้าอาวาส  ท่านเกิดวันที่ 5 เมษายน ปีนี้หลวงพ่ออายุ 63 ปี ก็ได้มีโอกาสทำบุญทอดผ้าป่า  ถวายพานดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุในโบสถ์แก้ว ในปีนี้มีเณรมาบวชมากถึง 690 รูป  มีโรงทานถึง 100 ร้านค้าที่นำอาหารมาร่วมทำบุญให้กับญาติโยมที่มาทำบุญ  รู้สึกประทับใจมา ที่เห็นชาวพุทธมีจิตศรัทธาในการทำบุญ เสียสละ อย่างนี้   การเผยแพร่ธรรมะของวัดสังฆทานดำเนินการอยู่ก็มีรายการวิทยุ "สังฆทานธรรม" FM 89.25 MHz  ซึ่งเป็นวิทยุชุมชน  จะเกิดคลื่นแซกอยู่ตลอด   หลวงพ่อสนอง โดยมูลนิธิสังฆทาน กำลังขอจัดตั้งสถานีวิทยุ คลื่นสีขาวของชาวพุทธ "สังฆทานธรรม  FM 89.25 MHz ซึ่งจะต้องมีประชาชนเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า  50,000 คน จึงจะจัดตั้งได้  ประโยชน์ในการเปิดช่องทางการศึกษาธรรมะ ไม่ว่าอยู่ที่ใด สามารถเข้าถึงธรรมะได้ นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะทุกวันนี้ทุกคนมุ่งแต่ทำงาน หารายได้ โอกาสไปวัดฟังธรรมก็น้อย  หากชาวพุทธมีรายการธรรมะตลอด 24 ชั่วโมงก็คงจะดี มีการตอบปัญหาธรรม เทศนาธรรม การสอนนั่งสมาธิ  ทำวัตรเช้า - เย็น ในวันพระสำคัญก็จะมีพระอาจารย์ดังๆ  ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแสดงธรรมทั้งคืน  สามารถเปิดฟังได้ 24 ชั่วโมง ผู้คนที่ได้รับฟัง  ได้รู้ เข้าใจ ซาบซึ้งกับหลักของพระพุทธศาสนาไม่มากก็น้อย  

       กอบัวจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในธรรม และเปิดช่องทางให้คนได้เข้าถึงธรรมได้ง่าย นับว่าเป็นการทำบุญอย่างยิ่ง เชิญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานีวิทยุ "สังฆทานธรรม " โดยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เซ็นชื่อ   โดยระบุว่า  "เพื่อสนับสนุนการ ก่อตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรม  FM 89.25 MHz  เท่านั้น"   แล้วส่งไปที่     มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน  หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมื่อง จังหวัดนนทบุรี  รหัส  11000    ก่อนอื่นลองเปิดวิทยุ FM 89.25 MHz ฟังดูก่อนก็ได้นะ