การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ:นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ได้ไปร่วมสัมมนาที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดสัมมนารายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ:นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจัย คือ รศ.สุรศักดิ์ หลาบมาลา และ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี เป็นงานวิจัยที่ดีมากเรื่องหนึ่ง ได้รับความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประเทศต่างๆจัดขึ้น(ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และไทย) โดนสรุปประเทศต่างๆจะมีหลักการเหมือนกัน แต่ที่น่าสนใจมากคือ นวัตกรรมที่ผู้วิจัยนำเสนอของประเทศต่างๆสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ในฐานะที่ทำงานอยู่ในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ก็จะพยายามนำนวัติกรรมที่ผู้วิจัยนำเสนอไปประยุกต์ คัดสรร เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การฝึอบรมแบบโมดุล ซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบ e - learning ที่ http://www.moe.go.th/idea หรือการเรียนรู้สู่การทำงาน  เป็นต้น รายละเอียดของงานวิจัยดังกล่าว ผู้สนใจขอศึกษาได้ที่ ศูนย์การศึกษาเปรียบเทียบ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

8824

เขียน

04 Dec 2005 @ 18:06
()

แก้ไข

16 Jun 2012 @ 21:07
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก