การท่องเที่ยว

อ่าวไทยและอันดามัน
เชิญมาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเกาะภูเก็ตของประเทศไทยเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GolfOfThaiandAndamanseaความเห็น (1)

IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 
ในการเข้าร่วมประชุมเรื่องการเฝ้าระวังภัยสึนามิที่โรงแรมเกรตแลนด์ ป่าตอง เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2548 พอสรุปประเด็นสำคัญ ในการประชุมในวันดังกล่าวได้ดังนี้
 
  1  การสร้างจิตสำนึกในการระวังภัยของประชาฃนในพื้นที่
  2  การจัดการเกี่ยวกับโครงสร้าง ซอฟแวย์ และ ฮาร์ดแวย์
  3  การปรับปรุงศักภาพในการเฝ้าระวังของชุมชน
  4  การสร้างโครงสร้าง ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับภัยสืนามิ

        ในวันประชุมพอสรุปประเด็นสำคัญได้  4  ประเด็น