ไดอาล็อค (Dialogue) หรือสุนทรียสนทนา

การสื่อสาร ,การสนทนา,เพลโต้
ไดอาล็อค คือ  รูปแบบหนึ่งของการสนทนา (conversation)  ไดอาล็อค จึงอาจนับว่าเป็นการสื่อสารที่มีมานับพันปี ปรมาจารย์ที่เลื่องชื่อในเรื่องการไดอาล็อคคือ เพลโต้ (Plato, 427 – 347 BC.) และโซเครตีส ได้นำการไดอาล็อคจากอาจารย์คือเพลโต้ นำมาใช้ต่อมาในงานของเขา  ตัวอย่างเช่น Gorgias, Polus และ Callicles เป็นต้น แต่สำหรับนักคิดนักวิชาการท่านอื่นๆ อาจมีการนิยามและคุณลักษณะจำเพาะลงไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น  ซึ่งท่านศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กรุณาให้คำเรียกขาน ไดอาล็อคนี้ ไว้น่าสนใจคือ "สุนทรียสนทนา"(วิจารณ์ พานิช,2548,น.65)ในงานเขียน เรือง การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ ที่เพิ่งออกใหม่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของพรความเห็น (0)