BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

ปฐมพุทธพจน์ (จบ)


ปฐมพุทธพจน์

ปฐมพุทธพจน์ คาถาแรก

อะเนกชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

ข้าพเจ้าเมื่อยังไม่พบ แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างสร้างเรือน ได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารเป็นอเนกชาติ การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์

ปฐมพุทธพจน์ (ต่อ)  คาถาที่สอง

คะหะการะกะ ทิฎโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฎัง วิสังขะตัง

เจ้าคนสร้างเรือน ! เจ้าถูกเราเห็นเสียแล้ว.. เจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้ว (เพราะ) โครงเรือนทั้งหมดเหล่านั้น ถูกเราหักเสียแล้ว...ยอดเรือนก็ถูกเรารื้อเสียแล้ว

และใน ปฐมพุทธพจน์บรรทัดสุดท้าย ได้ยืนยันการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาไว้ว่า

วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ ฯ

จิตถึงสภาพปราศจากการปรุงแต่ง มาถึงความสิ้นไปแห่งตัณหา ดังนี้ ฯ

นี้เป็นการยืนยันโดยพระองค์เอง...

ประมวลเนื้อหาอีกครั้งได้ว่า...

จิตใจนั้น จะส่ายไปหาอารมณ์แสวงหาบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ ละจากสิ่งนั้นไปสู่สิ่งโน้น จากความเป็นอย่างนี้ไปสู่ความเป็นอย่างนั้น สลัดออกหรือหลีกหนีจากความเป็นแบบนี้ เพื่อจะไปสู่ความเป็นแบบอื่น ...ทำนองนี้ เรียกว่า การเวียนว่ายในวัฎฎสงสาร

ก็ต้องเป็นทุกข์ร่ำไป...

เมื่อสามารถทำลายการสร้างภพสร้างชาติ คือทำลายความทะยานอยากที่จะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ แบบโน้นนี้ หรือสิ่งนี้สิ่งนั้นได้แล้ว กำจัดเชื้อของความทะยานอยากได้หมดแล้ว ประดุจหักและรื้อโครงเรือนยอดเรือนได้แล้ว...

นั่นคือ การรู้เท่าทันตัณหาความทะยานอยาก และกำจัดเชื้อแห่งความทะยานอยากทั้งหมดออกไป...

จิตใจก็จะปราศจากการปรุงแต่ง ก็จะมาถึงความสิ้นไปแห่งความทะยานอยากทั้งหมด....

ผู้เขียนชอบใจปฐมพุทธพจน์นี้มาก เพราะเป็นคำตอบภาวะจิตใจของเราได้ แม้ว่าเราจะยังกำจัดโครงเรือนยอดเรือนได้ไม่หมดก็ตาม...

ยังมี พุทธอุทาน ซึ่งน่าสนใจเช่นเดียวกัน ...   

คำสำคัญ (Tags): #ปฐมพุทธพจน์
หมายเลขบันทึก: 87683เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2007 09:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ตามพระอาจารย์ไม่ทัน...ขอไล่ตั้งแต่ปลายไปหาต้นละกัน....555

 

นี่เป็นเคล็ดวิชาสุดยอด...ในคัมภีร์เก้าอิมครับพระอาจารย์...เอามาลงเผยแพร่ไว้ให้ผู้คนได้มีช่องทางเข้าถึงอีกแบบนึงก็ดีครับ...ไว้เตือนใจกระผมด้วย...อิอิ

P

ท่านเลขาฯ...

เมื่อกี้คิดถึงท่านเลขาฯ ว่าเขียนอะไรเพิ่มเติมบ้าง จึงแวะไปดู....

พอกลับมาก็เจอท่านเลขาฯ เลย....

ใจตรงกันอีกแล้ว...

เจริญพร

นมัสการหลวงพี่ P BM.chaiwut

ดิฉันกราบขอบพระคุณที่หลวงพี่เขียนอธิบายเรื่องปฐมพุทธพจน์ได้ดีมากเลยค่ะ ได้อ่านแล้วเห็นด้วยกับที่หลวงพี่ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ท่านได้ให้แสดงให้เห็นภาพของภาวะจิตใจเราได้ดีจริงๆ ค่ะ

P

ก็อธิบายตามความเห็นส่วนตัว...ไม่ยืนยันว่าถูกต้อง

อาตมามีความเห็นว่า หลายเรื่องอธิบายตามระเบียบภาษาเกิน คล้ายๆ กับจำมาจากคัมภีร์... 

เจริญพร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี