CoPs KM

ครองตน ครองคน ครองใจ ครองงาน

CoPs   KM.RMU  ในอนาคต ครองตน  ครองคน  ครองใจ  ครองงาน  

ผลงานวิจัย :  ผศ.รัตนา  ศิรินาม

รวบรวมโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพความเห็น (1)

  • ขอบคุณ CoPs   KM.RMU  ที่ให้ชุมชน Kmคณะแพทย์ขอนแก่นได้มาอยู่ในแพลนเน็ตของท่าน
  • ทางชุมชนKM คณะแพทย์ขอนแก่น พวกเรากำลังก่อร่างสร้างตัว คงจะได้แลกเปลี่ยนกันในอนาคต