เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิต เป็นการเรียนรู้ความรู้ฝังลึกของหลาย ๆ เครือข่าย หลายองค์กรที่ทำให้เราจุดประกายความรู้ในตัวเราทำให้เราเรียนรู้ว่าจะต้องกลับไปทำอะไรต่ออีกในเรื่องของ KM

ประกิจ 1/12/2005