แผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

แผนแม่บทชุมชน

การรู้จักตนเอง รู้จักทรัพยากรและสามารถจัดการทรัพยากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 8531, เขียน: 01 Dec 2005 @ 10:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ผึ้ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

pakapaun
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 

เรียน

 ท่านอาจารย์ ฉลาด จันทร์สมบรูณ์

ดิฉันเป็นนักศึกษา ป.เอก ม.ราม สนใจทำวิจัย พัฒนารูปแบบ KM ของกลุ่มโรงเรียนสาธิต ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยว่าควรจะทำในบริบทได เพื่อจะทำให้บุคลากรครูมีการเรียนรู้ร่วมกัน

             ดิฉันได้มีโอการสเรียนรู้ KM จากท่านและต่อไปคงจะต้องมีคนเรียนรู้ KM จากดิฉัน

           หวังว่าจะได้รัยคำชี้นะจากท่าน

                                   ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว

ผมมีความเชื่อว่า การจัดการความรู้ในองค์กร เกิดจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม หากมีการรวมกลุ่มกันที่จะแก้ปัญหาร่วม

ตั้งโจทย์ คำถามในการวิจัย ศึกษาค้นหว้าร่วมกัน หานวัตกรรมในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดจะนำไปสู่การสร้างความรู้ในการพัฒนางาน เมื่อบรรลุแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ไปเรื่อย ๆ ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดี ควรมีกระวนการอย่างน้อย 6 ขั้นตอน คือ การสร้างความรู้ การจำแนกความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินความรู้ ขอความร่วมมือให้คุณทดลองดูจะพบว่า การจัดการความรู้ในระดับองค์กรมีพลัง

ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน

ท่านอาจารย์ ฉลาด จันทร์สมบรูณ์

ได้รับคำชี้แนะจากท่านเรื่อง KM ดิฉันคงจะสนุกกับการทำวิจัยอย่างไม่รู้จบ ตราบใดที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงดิฉันและองค์การยังต้องพัฒนาเพราะโจทย์ เกิดจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหา คือคำถามในการวิจัย ที่ดิฉันจะสนุกกับการหาคำตอบโดยมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน เป็นเครื่องมือ ชั่วโมงบินดิฉันเริ่มเกิดแต่ก็พบคำถามในใจขึ้นมาใหม่ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการขององค์การจริงๆคืออะไร ต้องการตัวอย่างเครื่องมือ ขอบพระคุณท่านอาจารย์จะกรุณา

ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว

ดร.ผกาพันธ์ อินต๊แก้ว
IP: xxx.122.109.68
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ดร. ฉลาด จันทร์สมบรูณ์

นะวันนั้นแทบไม่มีความรู้ในสมองในการออกแบบงานวิจัย เลย อาศสัยถาม อ่าน ได้รับคำชี้แนะจากผู้รู้ท่านนั้นท่านนี้

สังเคราะห์จากการสะสมความรู้ โดยตั้งสติ แน่ละว่าจะทำ KM ในบริบทนี้ (อยู่กับเรื่อง KM 3-4 ปีเต็ม)สุดท้ายก็สร้างนวัตกรรมได้

กราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับคำชี้แนะต่างๆ ถ้ามีโอกาศจะไปสวัสดีให้ถึงตัวนะคะ

ขอบคุณคะ