แผนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

  แผนแม่บทชุมชน  

การรู้จักตนเอง รู้จักทรัพยากรและสามารถจัดการทรัพยากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 8531, เขียน: 01 Dec 2005 @ 10:55, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:11, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (5)

ผึ้ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 01 Dec 2005 @ 10:57

สวัสดีค่ะ

pakapaun
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 03 Nov 2007 @ 14:28

เรียน

 ท่านอาจารย์ ฉลาด จันทร์สมบรูณ์

ดิฉันเป็นนักศึกษา ป.เอก ม.ราม สนใจทำวิจัย พัฒนารูปแบบ KM ของกลุ่มโรงเรียนสาธิต ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยว่าควรจะทำในบริบทได เพื่อจะทำให้บุคลากรครูมีการเรียนรู้ร่วมกัน

             ดิฉันได้มีโอการสเรียนรู้ KM จากท่านและต่อไปคงจะต้องมีคนเรียนรู้ KM จากดิฉัน

           หวังว่าจะได้รัยคำชี้นะจากท่าน

                                   ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว

Assistant chalard chantarasombat
เขียนเมื่อ 31 Aug 2008 @ 16:05

เรียน คุณผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว

ผมมีความเชื่อว่า การจัดการความรู้ในองค์กร เกิดจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม หากมีการรวมกลุ่มกันที่จะแก้ปัญหาร่วม

ตั้งโจทย์ คำถามในการวิจัย ศึกษาค้นหว้าร่วมกัน หานวัตกรรมในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดจะนำไปสู่การสร้างความรู้ในการพัฒนางาน เมื่อบรรลุแล้วก็ตั้งคำถามใหม่ไปเรื่อย ๆ ซึ่งการจัดการความรู้ที่ดี ควรมีกระวนการอย่างน้อย 6 ขั้นตอน คือ การสร้างความรู้ การจำแนกความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินความรู้ ขอความร่วมมือให้คุณทดลองดูจะพบว่า การจัดการความรู้ในระดับองค์กรมีพลัง

ผศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 03 Sep 2008 @ 19:17

เรียน

ท่านอาจารย์ ฉลาด จันทร์สมบรูณ์

ได้รับคำชี้แนะจากท่านเรื่อง KM ดิฉันคงจะสนุกกับการทำวิจัยอย่างไม่รู้จบ ตราบใดที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงดิฉันและองค์การยังต้องพัฒนาเพราะโจทย์ เกิดจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหา คือคำถามในการวิจัย ที่ดิฉันจะสนุกกับการหาคำตอบโดยมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน เป็นเครื่องมือ ชั่วโมงบินดิฉันเริ่มเกิดแต่ก็พบคำถามในใจขึ้นมาใหม่ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการขององค์การจริงๆคืออะไร ต้องการตัวอย่างเครื่องมือ ขอบพระคุณท่านอาจารย์จะกรุณา

ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว

ดร.ผกาพันธ์ อินต๊แก้ว
IP: xxx.122.109.68
เขียนเมื่อ 03 Jan 2010 @ 21:10

เรียน ท่านอาจารย์ดร. ฉลาด จันทร์สมบรูณ์

นะวันนั้นแทบไม่มีความรู้ในสมองในการออกแบบงานวิจัย เลย อาศสัยถาม อ่าน ได้รับคำชี้แนะจากผู้รู้ท่านนั้นท่านนี้

สังเคราะห์จากการสะสมความรู้ โดยตั้งสติ แน่ละว่าจะทำ KM ในบริบทนี้ (อยู่กับเรื่อง KM 3-4 ปีเต็ม)สุดท้ายก็สร้างนวัตกรรมได้

กราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับคำชี้แนะต่างๆ ถ้ามีโอกาศจะไปสวัสดีให้ถึงตัวนะคะ

ขอบคุณคะ