ดูจากข่าว 5 มี.ค.ปีนี้ เครื่องบินลงสนามบินน่านไม่ได้  มีการเสนอข่าว และออกมาตรการกันยกใหญ่

                 ดูข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลางหลายจังหวัดในภาคเหนือ ประสบปัญหาหมอกควันเช่นกัน

                 พูดถึงเรื่องของหมอกควันไฟ   บ้างว่า  ชาวบ้านทำลายป่า จุดไฟเผาป่า  แล้วถามอีกว่า  ใครกันต้องรับผิดชอบ

                 ผมขับรถไปตามดอยในชนบท  เห็นการถากถางเปิดพื้นที่ทำกินที่ชาวบ้านเรียกว่า ไร่หมุนเวียน มีการล้มไม้ไร้ไว้รอเผากันอยู่  หน้าแล้งมักจะเป็นแบบนี้ล่ะครับ

                  ขณะที่ชาวบ้านต้องเพาะปลูกพืชไร่  เพื่อให้ได้เงิน หรืออาหารจุนเจือในครอบครัว  สิ่งที่ทำกัน  ( ทำกันเยอะ ) ส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟ  

                  เรื่องเหล่านั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ตั้งวงพูดคุย ทำความเข้าใจ ปัญหาหมอกควันไฟจะไม่เกิดซ้ำซาก  เมื่อไหร่ ๆ ๆ ก็แบบนี้ล่ะครับ