แนวทางของ KM research เศรษฐกิจพอเพียง

ต้องไปเริ่มต้นที่ระบบและแหล่งความรู้จริงๆ (ผู้ที่จัดการความรู้จริงๆ)
 

จากความพยายามที่จะเป็นคุณอำนวยทางด้าน KM research ก็ได้พยายามแนะแนวทางแต่ไม่ชี้นำมากจนเกินไป แต่พบว่านักศึกษายังพัฒนากรอบการทำงานที่ยังไม่ค่อยชัดเจน เมื่อเห็นระบบแล้วไม่สามารถพิจารณาองค์ประกอบในระดับต่างๆได้

  

ผมจึงขอเพิ่มเติมแนวทางของการจัดระบบความคิดในการทำงาน และกำหนดกรอบการทำงาน ดังนี้

  
 • การศึกษาระดับของแนวคิด ต้องเริ่มจากระดับ
 • แกนนำแบบปัจเจก (KM ธรรมชาติ) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
  • การพัฒนาระดับองค์กร (Learning Organization-LO) และ
  • อาจขยายผลสู่ COP และ
  • ระดับนโยบาย
  • ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาวิจัย
 • การค้นหาแหล่งและที่มาของ
  • ความรู้
  • ข้อมูล และ
  • เอกสารเริ่มต้นในการพัฒนาการใช้ความรู้
 • ที่มาและการเริ่มต้นดำเนินงานและการใช้ความรู้ในรูปแบบและขั้นตอนต่างๆ
 • การวิจัยและพัฒนาเอกสาร ข้อมูล และความรู้ ในขั้นตอนและระดับต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • การติดตาม ประเมินผล และค้นหาจุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุง
 ประเด็นสำคัญต้องไปเริ่มต้นที่ระบบและแหล่งความรู้จริงๆ (ผู้ที่จัดการความรู้จริงๆ) ศึกษาระบบการจัดการความรู้ แล้วค่อยๆตามค้นหาองค์ประกอบ แหล่งที่มาของข้อมูล และเอกสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบ การทำงาน เพื่อค้นหาประเด็นที่ควรพัฒนา และนำไปใช้งานในระดับและด้านต่างๆ ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#อาจารย์ที่ปรึกษา#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาชีวาลัยอีสาน#kmr

หมายเลขบันทึก: 83156, เขียน: 11 Mar 2007 @ 00:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Learning by Doing น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มทักษะในการบวนการคิด อันจะนำไปสู่การจัดการความรู้นะครับอาจารย์

การอ่านให้มาก สนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ น่าจะเป็นหนทางในการทำงานให้สำเร็จได้ตามกรอบเวลา แต่การสนทนาที่ไร้กรอบ และไร้ทิศทางก็อาจจะถ่วงเวลาได้เช่นกัน ดังนั้นการปรับระดับให้สมดุลน่าจะเป็นการทำงานวิจัยที่น่าจะเป็น

ด้วยความเคารพ

อุทัย   อันพิมพ์

 • เห็นด้วยกับ Learning by Doing ครับ ใส่เพิ่มไปอีกนิด Reading, Talking, Checking ครับแต่เน้นการ Doing เป็นหลักครับ ดังคำกล่าวที่ว่า Theory without practice is fruitless, practice without theory is rootless.
 • ขอบคุณครับ

ขอมองต่างมุมครับคุณเม้ง practice without theory is rootless อาจจริงเพียงครึ่งเดียว ในมุมทางวิชาการเท่านั้นครับ

แต่ใน KM ธรรมชาติ ต้องมองการปฏิบัติเทียบกับผลที่เป็นจริง โดยไม่ต้องมื theory ก็ได้ครับ ไม่งั้นเราพัฒนามาไม่ได้ขนาดนี้ครับ

ทฤษฎีต่างๆ มาทีหลังครับ และสำคัญกับนักวิชาการครับ