งานการต่าง ๆ ที่ทำกัน  หากเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  มักไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าภาพ

                   แต่หากเป็นงานใหญ่ ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คน องค์กรมากแล้วจะมีคำถามว่า แล้วใครเป็นเจ้าภาพ

                  เจ้าภาพกลายเป็นความคาดหวังว่า หากมีเจ้าภาพแล้วจะดี ๆ ที่ทำให้งานใหญ่ หรือดูเหมือนใหญ่ได้ขับเคลื่อนไปได้ดี

                  มิติทางสังคมมีอะไรหลายอย่างที่สลับซับซ้อน คนที่ทำงานด้านสังคมจึงควรเข้าใจสังคม ไม่เอาแต่อารมณ์ หรือคิดติดยึดเกินไป จนทำงานร่วมกันใครไม่ได้ ความจริง  สังคมมนุษย์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้