มีประสบการณ์ แลกเงินดอลล่าร์เพื่อไปต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนครับ...

เมื่อผมไปติดต่อที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย มน.

    ทางธนาคารให้คำแนะนำว่า..ที่ธนาคารจะให้แลกเงินตราต่างประเทศได้..ต้องมีของในสต๊อก..หมายความว่า ถ้าจะแลกเงินดอลล่าร์ ต้องรอให้มีลูกค้าเอาเงินดอลล่าร์มาแลกเป็นเงินไทย พอมีดอลล่าร์แล้วจึงจะให้แลกได้

   และถ้าจะแลกให้เด็ก ต้องนำ Passport ของเด็กมา และคุณพ่อให้การรับรอง...ถ้านำตัวเด็กมาด้วยได้จะดีมาก....

    รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ผมโทรศัพท์ไปขอยืม Passport ของเด็ก จาก ครูแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิน...ครูแก้วบอกว่า "เขาไม่ต้องใช้ Passport" ก็แลกได้...ผมชักเริ่มสงสัย

   ผมเคยมีประสบการณ์ว่าไปต่างประเทศ จะใช้เงินไทยแลกเงินต่างประเทศ ต้องใช้ Passport

   เมื่อวานผมเข้าไปปรึกษา ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาพิษณุโลก ผมไปตอน ๓ โมง ๔๐ ธนาคารปิดแล้ว แต่ที่สาขามน. ปิด เวลา ๑๖.๐๐ น. ผมก็งงๆ แต่เผอิญผมเห็นคนออกมาทางประตู ที่ให้คนออก..

   ผมเลยเข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารเรื่องแลกเงิน...เจ้าหน้าที่ให้ความกระจ่างว่า สาขาที่ให้แลกเงินในพิษณุโลกมี ๒ แห่งคือ สำนักงานใหญ่ในพิษณุโลก และสำนักงานสาขาที่เคยเป็นสำนักงานใหญ่ในเมือง

   การแลกเงิน หรือ exchange นี้ ไม่ต้องใช้ Passport ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น และแลกได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลล่าร์

   ผมต้องการแลกเพียง ๘๐ ดอลล่าร์จึงไม่เป็นปัญหา แต่เขามีธนบัตรใบละ ๑๐๐ ดอลล่าร์ จึงไม่ตรงตามต้องการ

   พอจะไป exchange อีกสาขาหนึ่ง เขาปิดแล้ว แต่ไปถามที่สาขาบิ๊กซี เขาบอกว่า exchange ในเมือง เปิดเวลาทำการของธนาคาร และตอนเย็นจะเปิดเวลา ๖ โมงถึงสองทุ่ม

   ผมรอเวลาจน ๑ ทุ่ม ก็มาที่สาขาในเมือง สอบถามเขา เขาบอกว่า ตอนเย็นเปิดรับเฉพาะเอาเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินไทยเท่านั้น ถ้าต้องการแลกเงินไทยเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ต้องมาในเวลาทำการ และก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินดอลล่าร์ย่อยให้หรือไม่...

   สรุปว่าวันนี้ทั้งวันผมแลกเงินไม่ได้ กินแห้ว (สมหวัง) ไปก่อน...แต่ก็ได้ความรู้เยอะเลยครับวันนี้ (เสียเวลาเป็นค่าความไม่รู้)