ITV ต้องเป็นของประชาชน

ITV ต้องเป็นของประชาชน
ไอทีวีต้องเป็นของประชาชน
สาเหตุหนึ่งที่ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่เคยมีโอกาสรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเป็นเพราะสื่อหลักของชาติอันได้แก่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลแต่ละยุค ซึ่งมีอำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารสถานี จึงเกิดปรากฏการณ์ประจำที่ผู้จัดรายการที่มีลักษณะเปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะตรวจสอบหรือวิภาควิจารณ์รัฐบาลมักถูกถอดรายการ และแทนที่ด้วยผู้จัดรายการที่จัดรายการในลักษณะสนับสนุนรัฐบาล  เมื่อเป็นเช่นนี้สถานีโทรทัศน์ของชาติแทนที่จะรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองอย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้งและการตรวจสอบรัฐบาล กลับมีลักษณะรับใช้ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจโดยตรง โดยการเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นผลบวกต่อรัฐบาล    และทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลก็จะเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ และการเปลี่ยนผู้จัดรายการประเภทวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง และในรัฐบาลสมัยนี้ก็เช่นกัน
ไอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารและรายการสาระต่อประชาชนอย่างเป็นอิสระ หลังจากเหตุการณ์นองเลือดเดือนพฤษภาคม 2535 ที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเสนอข่าวอย่างบิดเบือน  ความคิดตอนนั้นคือให้ไอทีวีเป็นกิจการเอกชนเพื่อเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลใด และยุคแรกไอทีวีเป็นสถานีข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นอิสระจริง แต่ต่อมาบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นของคุณทักษิณ ชินวัตร ได้เข้ามาซื้อกิจการและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลทักษิณ แต่มาถึงปัจจุบันรัฐบาลของคมช. รู้สึกว่าไอทีวีเป็นอันตรายต่อรัฐบาลเพราะไม่ใช่พวกเดียวกัน จึงถือโอกาสที่ไอทีวีไม่สามารถจ่ายค่าสัมปทานเข้ามาควบคุมโดยตรง โดยให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งบอร์ดไอทีวีใหม่และให้อยู่ภายใต้กำกับของ อสมท.ซึ่งรัฐบาลถือหุ้นข้างมาก การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้ไอทีวีกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐที่รับใช้รัฐบาลมากกว่าประชาชนอีกสถานีหนึ่ง จึงไม่ตรงต่อเจตนาเดิมในการก่อตั้งไอทีวี
พวกเรา ผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค สุขภาพ เอดส์  แรงาน  ผู้หญิง เด็ก เยาวชน และด้านการปฏิรูปสื่อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาไอทีวีของสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้จัดการต่อไอทีวีโดยยึดถือเจตนารมย์เดิมในการก่อตั้งไอทีวีอย่างเคร่งครัด ในขั้นนี้เราขอเสนอให้รัฐบาลรีบดำเนินการให้ไอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่รับใช้สังคมทุกภาคส่วน อาทิผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร เด็กเยาวชน ผู้หญิง  คนพิการ ดังต่อไปนี้
·      ให้ประกาศยกเลิกการตั้งคณะกรรมการบริหารไอทีวีของสำนักนายกรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน และให้ตั้งคณะกรรมการบริหารไอทีวีชั่วคราว ที่เป็นอิสระมาจากทุกภาคส่วนโดยมีระยะเวลาทำงานไม่เกิน ๙๐ วัน
·      ให้แต่งตั้งคณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับ เป็นอิสระประกอบด้วยบุคคลทุกภาคส่วนของสังคมและเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลและกระทรวงใด ๆ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ ภายใน  30 วัน ในการกำหนดอนาคตของไอทีวีเพื่อให้ไอทีวีกลายเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่เน้นรายการข้อมูลข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และการศึกษาของประชาชน
·      ระหว่างที่หารูปแบบการดำเนินการของไอทีวี ให้คงการดำเนินการของไอทีวีในรูปแบบปัจจุบันไปก่อนอีกประมาณ 60-90 วันเป็นการชั่วคราว โดยใช้พนักงานเดิมของไอทีวี
·      เร่งดำเนินการให้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ ที่เป็นอิสระของประชาชนตามผลของการประชาพิจารณ์
ร่วมแถลงข่าวโดย
กลุ่มกู้คืนไอทีวี
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
ขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ขบวนการตาสัปปะรด
ศูนย์คุ้มครองสิทธิชุมชม ๔๒ จังหวัด
เครือข่ายการศึกษาเพื่อเด็ก
เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
เครือข่ายครอบครัว
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย
ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าสู่กันฟัง

คำสำคัญ (Tags)#itv

หมายเลขบันทึก: 82665, เขียน: 08 Mar 2007 @ 15:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ได้รับข่าวมาจากเครือข่ายครับเลยนำมาเล่าสู่กันฟัง

ด้วยความเคารพรัก