ITV ต้องเป็นของประชาชน


ITV ต้องเป็นของประชาชน
ไอทีวีต้องเป็นของประชาชน
สาเหตุหนึ่งที่ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่เคยมีโอกาสรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเป็นเพราะสื่อหลักของชาติอันได้แก่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลแต่ละยุค ซึ่งมีอำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารสถานี จึงเกิดปรากฏการณ์ประจำที่ผู้จัดรายการที่มีลักษณะเปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะตรวจสอบหรือวิภาควิจารณ์รัฐบาลมักถูกถอดรายการ และแทนที่ด้วยผู้จัดรายการที่จัดรายการในลักษณะสนับสนุนรัฐบาล  เมื่อเป็นเช่นนี้สถานีโทรทัศน์ของชาติแทนที่จะรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองอย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้งและการตรวจสอบรัฐบาล กลับมีลักษณะรับใช้ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจโดยตรง โดยการเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นผลบวกต่อรัฐบาล
  และทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลก็จะเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ และการเปลี่ยนผู้จัดรายการประเภทวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง และในรัฐบาลสมัยนี้ก็เช่นกัน
ไอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารและรายการสาระต่อประชาชนอย่างเป็นอิสระ หลังจากเหตุการณ์นองเลือดเดือนพฤษภาคม 2535 ที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเสนอข่าวอย่างบิดเบือน  ความคิดตอนนั้นคือให้ไอทีวีเป็นกิจการเอกชนเพื่อเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลใด และยุคแรกไอทีวีเป็นสถานีข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นอิสระจริง แต่ต่อมาบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นของคุณทักษิณ ชินวัตร ได้เข้ามาซื้อกิจการและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลทักษิณ แต่มาถึงปัจจุบันรัฐบาลของคมช. รู้สึกว่าไอทีวีเป็นอันตรายต่อรัฐบาลเพราะไม่ใช่พวกเดียวกัน จึงถือโอกาสที่ไอทีวีไม่สามารถจ่ายค่าสัมปทานเข้ามาควบคุมโดยตรง โดยให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งบอร์ดไอทีวีใหม่และให้อยู่ภายใต้กำกับของ อสมท.ซึ่งรัฐบาลถือหุ้นข้างมาก การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้ไอทีวีกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐที่รับใช้รัฐบาลมากกว่าประชาชนอีกสถานีหนึ่ง จึงไม่ตรงต่อเจตนาเดิมในการก่อตั้งไอทีวี
พวกเรา ผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค สุขภาพ เอดส์  แรงาน  ผู้หญิง เด็ก เยาวชน และด้านการปฏิรูปสื่อ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาไอทีวีของสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้จัดการต่อไอทีวีโดยยึดถือเจตนารมย์เดิมในการก่อตั้งไอทีวีอย่างเคร่งครัด ในขั้นนี้เราขอเสนอให้รัฐบาลรีบดำเนินการให้ไอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่รับใช้สังคมทุกภาคส่วน อาทิผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร เด็กเยาวชน ผู้หญิง  คนพิการ ดังต่อไปนี้
·      ให้ประกาศยกเลิกการตั้งคณะกรรมการบริหารไอทีวีของสำนักนายกรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน และให้ตั้งคณะกรรมการบริหารไอทีวีชั่วคราว ที่เป็นอิสระมาจากทุกภาคส่วนโดยมีระยะเวลาทำงานไม่เกิน ๙๐ วัน
·      ให้แต่งตั้งคณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับ เป็นอิสระประกอบด้วยบุคคลทุกภาคส่วนของสังคมและเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลและกระทรวงใด ๆ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ ภายใน  30 วัน ในการกำหนดอนาคตของไอทีวีเพื่อให้ไอทีวีกลายเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะที่เน้นรายการข้อมูลข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และการศึกษาของประชาชน
·      ระหว่างที่หารูปแบบการดำเนินการของไอทีวี ให้คงการดำเนินการของไอทีวีในรูปแบบปัจจุบันไปก่อนอีกประมาณ 60-90 วันเป็นการชั่วคราว โดยใช้พนักงานเดิมของไอทีวี
·      เร่งดำเนินการให้ไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ ที่เป็นอิสระของประชาชนตามผลของการประชาพิจารณ์
ร่วมแถลงข่าวโดย
กลุ่มกู้คืนไอทีวี
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
ขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ขบวนการตาสัปปะรด
ศูนย์คุ้มครองสิทธิชุมชม ๔๒ จังหวัด
เครือข่ายการศึกษาเพื่อเด็ก
เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
เครือข่ายครอบครัว
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย
ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
คำสำคัญ (Tags): #itv
หมายเลขบันทึก: 82665เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2007 15:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ได้รับข่าวมาจากเครือข่ายครับเลยนำมาเล่าสู่กันฟัง

ด้วยความเคารพรัก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี