หลายคนบอกว่าการเข้าวัด...ทำบุญ  ไม่ต้องรอวันสำคัญทางศาสนาก็ได้  แต่ยังไงสำหรับคนทำงานหลายๆคน  (รวมทั้งดิฉันด้วย)  ก็คิดว่าการมีวันสำคัญทางศาสนา  ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ฤกษ์เข้าวัด...เนื่องด้วยความเหมาะสมของหลายๆอย่าง รวมทั้งเวลาด้วยค่ะ  ดิฉันไม่ได้ไปวัดในช่วงเช้าหรอกค่ะ(สารภาพว่าตื่นสาย...ก็วันหยุดนี่ อิ  อิ :แก้ตัวน้ำขุ่นๆ  หรือ แถไปได้)  ไปเวียนเทียนในช่วงกลางคืน ที่วัดกำแพง  อ.เมือง จ.นนทบุรี  เพราะใกล้บ้านสะดวกดี  ไปถึงวัดก่อน 19.00 น. ระหว่างนั้นก็มีภาพยนตร์ประวัติของพระพุทธเจ้าให้ชม  (ที่วัดมีเครื่องโปรเจ็คเตอร์LCD ต่อจากเครื่องเล่น DVD  โดยที่มีจอขนาดไม่ใหญ่มากนักกางอยู่ตรงลานกว้าง)  ก็ดีนะคะ...เรียกเด็กๆ (ผู้ใหญ่ด้วย..ดิฉันด้วยค่ะ) ให้มาดูหนังในวัดและมาเวียนเทียนได้ดีเลยค่ะ  พอถึงเวลา 19.00 น. หนังก็หยุดชั่วคราว  ทุกคนก็ต้องเข้าไปร่วมทำวัดเย็นในอุโบสถ์  และนั่งสมาธิ  เสร็จแล้วเจ้าอาวาสวัดกำแพง  ก็พูดถึงประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชาว่า...เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมก ให้แก่ พระภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก  อุบาสิกา  มีพระมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1250 รูป  (เป็นพระอรหัน  และเป็นเอหิภิกขุ  คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปสมบทให้) ...หลังจากนั้นก็สวดมนต์เพื่อระลึกถึงวันมาฆบูชา และเวียนเทียนรอบอุโบสถ์ 3 รอบ (ตามเข็มนาฬิกา)  สุดท้ายก็ไปดูหนัง...ประวัติพระพุทธเจ้าต่อให้จบ...สนุกดีค่ะ