สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของ เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

         1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
        
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
         3. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)
         4. โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)
         5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)
         6. หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
         7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก
        
8. ศูนย์เยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
         สำนักการศึกษานอกจากจะดูแลทางด้านการศึกษาของเทศบาลนครพิษณุโลกแล้ว ยังรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประเพณีประจำจังหวัด อาทิ  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันลอยกระทง   งานประเพณีการแต่งงานตามแบบวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
          อยากให้ blog นี้เป็นสื่อในการบอกเรื่องราวสิ่งดี ๆ ที่สำนักการศึกษาและตลอดจนหน่วยงาน ต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาล ฯ ได้ร่วมมือร่วมแรงใจกันทำให้งานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่กล่าวกันมาอย่างยาวนาน...