ในปัจจุบัน เบาหวาน เป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีรายงานว่าเราใช้งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและปัญหาโรคแทรกซ้อนจากภาวะเบาหวานเป็นจำนวนมาก และเป็นปัญหาเรื้อรังของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างยาวนาน

    มีข้อมูลจากสำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อพบว่า ร้อยละ 6 ของประชากรไทยทั้งหมดเป็นเบาหวาน  และในจำนวนนี้พบว่า ร้อยละ 15 มีปัญหา Nueropathic Impairment foot

    ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Nueropathic Impairment Foot(NIF) พบในผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆตามหน้าที่การทำงานของเส้นประสาท เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็กๆในเท้าอ่อนแรงส่งผลให้เกิดนิ้วจิก งอ ( Claw toes) ตามมา ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติส่งผลให้ต่อมเหงื่อต่อมไขมันไม่ทำงาน ส่งผลให้ผิวแห้ง แตกเป็นแผล และที่น่ากลัวที่สุดคือ อาการชาไม่รู้สึก ซึ่งผู้ป่วยที่เท้าชาจะมีโอกาสเป็นแผลได้ง่าย

     เมื่อผู้ป่วยเท้าชา โอกาสที่จะเกิดแผลจะมีมากกว่าคนปกติ 1.7 เท่า หากมีภาวะ Deformity ร่วมด้วยความเสี่ยงจะเพิ่มเป็น 12.1 เท่า และถ้าหากมีเท้าผิดรูปมากๆหรือเคยมีประวัติการมีแผลมาแล้วโอกาสที่จะเกิดแผลจะสูงถึง 36.4 เท่า และอาจจะรุนแรงจนต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้ง