เวรเช้า

ดูแล case CABG

ผู้ป่วยอายุ 66 ปี เป็น CAD ผ่าตัด CABG 3 เส้น มีปัญหา DM ด้วยแพทย์ endocri  เป็นผู้ดูแลเรื่อง DM หลัง ORผู้ป่วยมีปัญหา Bleed  พอควร แพทย์สั่ง Drip Transamin ไป 2 g หมดก็ off เริ่มดีขึ้นดีน่ะที่ไม่เหมือน case anuerysm ที่ Bleed มากเกือบหมื่นแพทย์ต้องให้ Novo-7 facter 7 ถึงหยุด Bleed แต่กลับ Clort v/s เริ่ม stable ก็ Try wearn respirater มาจน off Tube ไปได้อีกวันแต่มีปัญหาตามมาหลัง off Tube ไปได้ประมาณ 20 นาที ก็หายใจเหนื่อยเลยต้องมา Reintubate Tube ใหม่ก็เริ่มดีขึ้น wearn ยา Adrenarin จน off ไป ก็ ok แต่มีปัญหาตามมาคือระบบ GI  มี content เป็น bile จำนวนมาก แพทย์สั่ง Feed Motilium และฉีด Zantac 50 mg iv ทุก 12 ชม. ให้ ตอนนี้เริ่มดีขึ้น  แต่ HR เริ่มมี PJC มา Repeat มา K= 3.6 เลยต้อง Drip KCL 10 meq /250 ml = 44 cc/hr )ประมาณ 1.7 cc/hr obsere ต่อ วันนี้ต้องขึ้นดึกอีก

                                                                                            บาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (0)