การศึกษาเรียนรวมของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

พยายามนะ
การศึกษาแบบเรียนรวม คือการรับผู้ที่มีความพิการเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusivelearnความเห็น (0)