การลดปริมาณขยะ

การลดปริมาณขยะหมายความถึงการลดการก่อขยะ ( การลดบรรจุภัณฑ์ การหิ้วตะกร้า ใช้ถุงผ้า ไปซื้อของไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหาร รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย บางครั้งก็จะเรียกรวมเป็น 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle

การลดปริมาณขยะหมายความถึงการลดการก่อขยะ  ( การลดบรรจุภัณฑ์  การหิ้วตะกร้า  ใช้ถุงผ้า  ไปซื้อของไปจ่ายตลาด  ใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหาร  รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        บางครั้งก็จะเรียกรวมเป็น 3R  คือ  Reduce  Reuse และ Recycle </p><p>    Reduce  คือการลดการก่อขยะ   </p><p>    Reuse    คือการนำกลับมาใช้ใหม่ในสภาพเดิม เช่น ขวดน้ำอัดลม </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">    Recycle  คือการนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านการแปรสภาพ  เช่นนำเศษกระดาษมาผลิตเป็นกระดาษใหม่แต่คุณภาพจะลดลงบ้าง</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        บางคนก็ใช้ 5R  มี Repair  และ  Refill  เพิ่มขึ้นมา ( ระวังอย่าเอา Regency มาผสมก็แล้วกัน )</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ในการจัดการขยะัมูลฝอย  ถ้าทำให้ถูกวิธี  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสูงมากๆ  วิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดก็คือการลดปริมาณขยะ</p><p>         ถ้าเราแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอยอย่างง่ายๆ  จะได้ขยะรีไซเคิลหรือของขายได้  40%  ขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพ 40%  เป็นขยะที่ต้องนำไปกำจัด 20% </p><p></p><p></p><p></p><p>         ถ้าทุกครัวเรือนแยกเอาของขายได้หรือขยะรีไซเคิลออกไปขาย  และแยกระดับครัวเรือนคือแยกที่บ้านเลย  ค่าใช้จ่ายในการเก็บขน  ขนส่งและกำจัดจะลดลงทันที  40% </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ถ้าทุกครัวเรือนแยกขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพที่ระดับครัวเรือน  แล้วนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเองที่บ้าน  ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงอีก 40%  เหลือค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพียง 20% ของค่าใช้จ่ายที่เคยใช้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>        ถึงจะไม่พร้อมที่จะทำปุ๋ยหมักเองที่บ้าน  เพียงแยกให้แล้วให้เทศบาลนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักที่โรงงานของเทศบาล  ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้มากพอสมควร  ทั้งยังสามารถนำปุ๋ยหมักไปใช้ในการเกษตร  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศลงได้มาก</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเก็บขยะความเห็น (4)

TooN&Sao
IP: xxx.19.203.158
เขียนเมื่อ 

หยากด้ายการลดปริมาณขยะและการช่วยกันลดโลกร้อน

ช่วยกันด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

1. TooN&Sao 


 ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยม  อิอิ

 

 

บัว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมค่ะหมอ

  • เข้ามาบอกว่ายัง OK! อยู่ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
  • แล้วก็มาสมัครเป็นนักเรียนเรื่องขยะด้วยคนค่ะ
  • เป็นคนชอบเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่ใครอื่นเขาไม่ใคร่เรียน
  • รับสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยนะค่ะคุณพี่ขา....อิอิ...
  • กอดดดดดดดดดดดด้วยความคิดถึงค่ะ