เชิญชวนบุคลากรในโรงพยาบาลเกาะช้างสมัครใช้KM

kohchangKM

เรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
       เนื่องด้วยงาน itได้จัดทำเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้ knowledge management (KM) โดยเน้นในส่วนที่การบริหารจัดการเพื่อให้คนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยที่จะให้บุคลากรเข้าถึงKmได้ดีที่สุดคือการนำระบบItเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารเพราะจะทำให้เข้าถึงKmได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ทันสมัยและสมบูรณ์ จึงได้เพิ่มหน้า webpage เกี่ยวกับKMขึ้นที่ www.kch.go.th/km.php สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยนำต้นแบบมาจากโรงพยาบาลศิริรราชและรพ.บ้านตาก ขณะนี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนในเรื่องของITระหว่างช่วงที่ว่างๆได้จัดตั้งชุมชนKmของโรงพยาบาลเกาะช้างชื่อว่า http://gotoknow.org/kohchanghospital โดยจะต้องให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและต้องเริ่มที่หัวหน้าแผนกแต่ละแผนกก่อนที่จะต้องทำKMโดยเป็นCoPของกลุ่มก่อน

จึงขอแจ้งการใช้งานดังนี้

1. http://gotoknow.org/practice นายศราวุธ อยู่เกษม
2. http://gotoknow.org/nursekchospital นางวราภรณ์ โภคสวัสดิ์
3. http://gotoknow.org/dentalkchospital นางสาวอรวรรณ ถือสัตย์
4. http://gotoknow.org/kanyawade นางสาวกัลยาวดี ผ่องใส
5. http://gotoknow.org/pananya นางสาวปนัญญา จันจรูญ
6. http://gotoknow.org/montra นางสาวมนตรา กูลกัลยา
7. http://gotoknow.org/natthiya (ขอเชิญสมัครเข้าร่วมชุมชนโรงพยาบาลเกาะช้าง)
8. http://gotoknow.org/preeyaporn นางปรียาภรณ์ เตือนจิตต์
9. http://gotoknow.org/anothai นายอโนทัย แซ่เซียว
รายละเอียดต่างๆอ่านได้ที่หน้าเว็บ
http://gotoknow.org/ www.kch.go.th/km.php
http://www.si.mahidol.ac.th/km
http://thaikm.gotoknow.org/
http://gotoknow.org/beyondkm
http://gotoknow.org/
http://gotoknow.org/beesman
จึงขอแจ้งให้ทราบและเชิญชวนสมัครทำKM ได้ที่  http://gotoknow.org/register

รายละเอียดต่างๆได้จัดส่งให้ทางเมลล์แล้วครับติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าแผนกต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.159
เขียนเมื่อ 

นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ บล็อก เป็น "พื้นที่เสมือน" สำหรับการ ลปรร. ภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ   ถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง

 สคส. จะปรึกษากับ ดร. จันทวรรณ และ ธวัชชัย หาทางจัด รางวัล นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ GotoKnow.org หนุน KM ในองค์กร    โดยดูที่การออกแบบการใช้งาน   และผลเบื้องต้นใน ๓ เดือน    โปรดติดตามครับ

วิจารณ์