อย่าประมาท

 เดินผ่านหน้าห้องธุรการภาค ของท่านพี่ปรีดา เหลือบเห็นเอกสารติดที่หน้าห้อง ไปสอบถามไม่ทราบว่าท่านใดนำมาติด และ น่าจะเป็นประโยชน์ครับ

 ปรัชญาชีวิต ชีวิตย่อมผันแปร สิ่งสำคัญ อย่าประมาท

  สิ่งผิดพลาด      คือ บทเรียน

  สิ่งพากเพียร     คือ ลาภผล

  สิ่งช่วยตน        คือ ปัญญา

  สิ่งบูชา             คือ บุญคุณ

  สิ่งค้ำจุน           คือ พ่อแม่

  สิ่งสืบต่อ           คือ ครูอาจารย์

  สิ่งเป็นมาร        คือ ความชั่ว

  สิ่งเมามัว          คือ ความอยาก

 เก็บจากฝาห้องมาฝากครับ

JJ2007