นี่คือการตอบสนองต่อการ โดน blog tag     เป็นการตอบสนองที่จะเปิดเผยความลับ หรือตัวตนของผมได้ดีที่สุด     หวังว่าคำตอบจะต้องผ่านตีความนะครับ

         หมู่นี้ผมยุ่งเสียจนตอบสนองต่อเรื่องต่างๆ ได้ไม่ดี     ต้องขอโทษ ดร. กะปุ๋มด้วยที่ตอบสนองช้ามาก

         เมื่อรู้ว่ามีการเล่นเกมเพื่อสร้าง social network ผมก็ดีใจ     และถามตัวเองว่าผมจะร่วมมืออย่างไร      คำตอบคือ ร่วมมือตามสไตล์ของผม     เพื่อเปิดเผยความลับของผมตามกติกาของ blog tag     แต่ผมเป็นคนมีนิสัย (นี่คือความลับ) ไม่ทำอะไรตามแฟชั่น  ไม่ทำอะไรตามค่านิยมผิวเผิน     ไม่ว่าเรื่องอะไร ผมจะถามว่า "คุณค่าที่แท้" ของเรื่องนั้นคืออะไร     แล้วผมก็จะทำตามคุณค่าที่แท้ตามที่ผมเข้าใจ หรือตีความ     พฤติกรรมต่างๆ ของผม ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความลับนี้     คือจะไม่ทำตามกติกาตื้นๆ     แต่จะคิดกติกาลึกๆ ขึ้นเอง     เอาไว้ใช้ในการกำหนดความประพฤติของตนเอง      ที่หลายครั้งมีลักษณะ "anti-social"

          ความลับข้อนี้ จึงถูกนำมาใช้ในการสนอง blog tag    อย่างที่เห็นนี้

          นี่คือความลับของผม ที่ไม่ใช่แค่เอามาเขียนบอก     แต่ทำให้ดูด้วย

          เพิ่งนึกขึ้นได้อีกข้อหนึ่ง      คือการเชื่อโชคลาง      ผมเป็นคนเชื่อในเรื่องโชคลาง      แต่ผมเชื่อตามแบบของผม     ไม่เหมือนโชคลางตามแบบของคนอื่นโดยทั่วไป 
   
             โชคในความเชื่อของผม หมายถึงความบังเอิญ     ลาง หรือลางสังหรณ์ ในความหมายของผม หมายถึง intuition      เป็นผลของการคิดแบบไม่คิด     ไม่คิดแต่เกิดไอเดียใหม่ๆ     ผมชอบยกผลของความคิดดีๆ หรือเหตุการณ์ดีๆ ที่ได้จากความบังเอิญ หรือจากความประจวบเหมาะ     ให้เป็นเรื่องของเทวดา ที่มาดลใจ หรือมาบันดาล     เพราะมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ธรรมดาๆ อย่างเรา     แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็เชื่อว่า ถ้าไม่มีมนุษย์ธรรมดาๆ อย่างเราเป็นผู้ทำให้เกิดเรื่องดีๆ เหล่านั้นก็จะไม่เกิด


            สรุปว่า ความลับข้อ ๒     ผมเป็นคนที่เชื่อและไม่เชื่อในโชคลาง ผีสางเทวดา ในเวลาเดียวกัน    

            การที่ผมตอบเพียง ๒ ข้อ และไม่ส่งต่อไปให้คนอื่น ก็เป็นการแสดงความลับของนิสัย (เสีย) ส่วนตัวอีกข้อหนึ่งนะครับ     คือเป็นคนหัวดื้อ ไม่ทำตามที่คนอื่นกำหนด

วิจารณ์ พานิช
๑๓ ก.พ. ๕๐  แก้ไขเพิ่มเติม ๒๓ ก.พ. ๕๐