beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน..โรงเรียนสิ่นหมิน


ค่าใช้จ่ายบานปลายถึง ๔ หมื่นบาท

   นักเรียนโรงเรียนสิ่นหมินที่จะเดินทางไป..สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลเจ๋อเจียง เมืองหังโจว โรงเรียนชิงหลาน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสิ่นหมินและอดีตนักเรียนโรงเรียนสิ่นหมินดังนี้

 

ที่ 

     ชื่อไทย    

ชื่ออังกฤษ 

 อายุ 

 ชั้น 

 1.

ด.ช นิรุทธ์ วงศ์สมาโนดน์

Nirut Vongsamanode 

11 

5.1

 2.

ด.ญ.สิริกาญจน์ อักเตี้ยม

Sirikan Auktiam

11 

6.2

 3.

ด.ช.บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

Bunnavit Pimpanuwat

11 

  5.1
 4.

ด.ช.ภานุพงษ์ จิรวัฒน์วณิชย์

Panupong Jirawatwanith

10

  5.1
 5.

ด.ญ.ฐิติยา จิรวัฒน์วณิชย์

Titiya Jirawatwanith

13

ม.2

 6.

ด.ช.เจตน์สฤษฏิ์ ชาติวรรณ

Jetsrit chadwan

12

 6.1

 7.

ด.ช.ปรมัตถ์ ด่านสว่าง

Poramut Dansawang

10

4.1

 8.

ด.ช.พิตตินนท์ ด่านสว่าง

Pittinon Dansawang

12

6.1

 9.

ด.ช.พงศธร ธีรกุลวิจารณ์

Phongsathon Teerakunwijan

10

4.3

 10.

ด.ช.ชินกร กรองใจ

Chinakorn Kronjai

 11 

5.1

 11.

ด.ช.พงศ์วณิช เจียรพีรพงศ์

Pongsznich Jeapirapng

12

6.1

 12.

ด.ช.วชิรวิทย์ วชิราศรีศิริกุล

Wachirawit Wachirasreesirikul

12

5.3

 13.

ด.ญ.ธารกมล หวังตระกุลดี

Tarnkamol Wangtrakooldee

10

4.1

 14.

ด.ช.จีรกิตติ์ ธนะมั่น

Jeerakit Tanamun

10

4.1

 15.

ด.ช.ปิยวัฒน์ ศรีละออ

Piyawat srilaor

 11 

4.3

การเตรียมตัวเบื้องต้น

 1. กำหนดการเดินทาง
  • ออกเดินทางจากสิ่นหมิน เย็นวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เพื่อไปขึ้นเครื่อง เวลา ๐๑.๔๕ น. ของวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยสายการบินไทย (TG) การเดินทางซื้อตั่วผ่านทัวร์ ค่าตั๋วประมาณ ๑๗, ๕๐๐ บาท (หมายเหตุ การเดินทางเลื่อนมาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้ว เลื่อนอีกครั้งเดินทาง ๒๒ มีนาคม กลับ ๑๐ เมษายน) เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทยประมาณ ๑ ชั่วโมง
  • เครื่องบินไปลงที่เซี่ยงไฮ้ คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง ถึงเซี่ยงไฮ้ประมาณตีห้า (เวลาท้องถิ่น) และทางโรงเรียนชิงหลานจะส่งรถมารับที่สนามบินเพื่อเดินทางไปที่หังโจว วันแรกอาจมีโอกาสเที่ยวหังโจว..นักเรียนควรติดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มี memory มากๆ ไปด้วย
  • การเดินทางกลับ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ (รวม ๒๑ วัน หรือ ๓ สัปดาห์ คาดว่าวันเดินทางกลับจะเลื่อนเข้ามาอีก ๒ วัน) โรงเรียนส่งรถไปรับกลับพิษณุโลก
  • ในการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิของนักเรียน โรงเรียนจัดบริการให้ ส่วนผู้ปกครองที่จะไปส่ง โรงเรียนคิดค่าบริการเพิ่ม
  • ที่โรงเรียนชิงหลาน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ นักเรียนไทยจะได้เข้าร่วมพิธีเชงเหม็งกับนักเรียนจีนด้วย
 2.  Passport นั้น ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบทำให้นักเรียนเอง หากเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาฝากไว้กับครูอรทัย (ครูแก้ว)
 3. ชุดที่เตรียมไป
  • ทางโรงเรียนออกแบบชุดวอร์ม ตราโรงเรียนสิ่นหมินให้ ๒ แบบ สีดำ-ชมพู และ สีขาว-ชมพู ค่าชุดประมาณ ๗๕๐ บาท
  • ให้เตรียมเสื้อสีเหลือง ตราสัญญลักษณ์ไปด้วย
 4. การต่อ VISA ทางโรงเรียนฝากให้ทัวร์จัดตั๋วเครื่องบิน และทำ visa ให้ด้วย คิดบริการคนละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่าบริการ จากค่าทำ ๑,๑๐๐ บาท)
 5. เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน เตรียมของที่จะใช้จากเมืองไทยไปให้พร้อมเลย น่าจะเป็นเป้ และกระเป๋าลาก
  • เป้ ไว้ใส่ของส่วนตัวที่นำขึ้นเครื่องบิน
  • กระเป๋าลาก สำหรับของส่วนตัวที่นำไปด้วย
  • อากาศที่เมืองจีน จะหนาวกว่าหน้าหนาวของไทยเล็กน้อย ควรเตรียมเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาวไป
 6. ยาสามัญและยาประจำตัว
  • ทางโรงเรียนเตรียมยาสามัญไปให้
  • นักเรียนเตรียมยาสำหรับโรคประจำตัวไปเอง
 7. การเข้าอบรมภาษาจีน
  • นักเรียนต้องเข้าอบรมภาษาจีน ในวันที่ ๑๒-๑๗ มีนาคม และ ๑๙-๒๐ มีนาคม เริ่ม ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ประมาณวันละ ๒-๓ ชั่วโมง
 8. ของขวัญและของชำร่วย
  • ผู้ปกครอง เตรียมของที่จะนำไปให้ครอบครัวที่ไปพัก ๑ ชิ้น เน้นความเป็นไทย
  • นักเรียน เตรียมของที่ระลึกไปมอบให้เพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนชิงหลาน
  • ส่วนของขวัญที่จะมอบให้ทางอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชิงหลานและผู้เกี่ยวข้องอีก ๖-๘ ชิ้น ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
 9. ชุดแสดงโชว์
  • ทางโรงเรียน จะทำการฝึกซ้อมนักเรียนที่ไปเข้าร่วมโครงการฯ นำชุดแสดงไปโชว์ให้นักเรียนชิงหลานดู
 10. หนังสืออนุญาต (ยินยอม) ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
  • ทางผู้ปกครอง ต้องไปทำหนังสือยินยอมให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศที่อำเภอหรือเทศบาล หลักฐานประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน/สูติบัตร ของผู้เกี่ยวข้องคือ พ่อ แม่ และนักเรียน
  • หมายเหตุ ภายหลังโรงเรียนดำเนินการให้ทั้งหมด
 11.  เรื่องอื่นๆ
  •  โครงการแลกเปลี่ยนนี้ จะไม่ใช้เงินของโรงเรียนเลย..ใช้เงินของผู้ปกครอง..หากมีเงินเหลือ (คาดว่ามี) จะแยกบัญชีออกมาเพื่อไว้ใช้ต้อนรับ..คณะที่มาจากจีนในเดือนสิงหาคม
  • ทางโรงเรียน มอบให้เหล่าซือโจว ดูแลคณะนักเรียนก่อนเดินทาง และระหว่างที่อยู่ที่เมืองจีน
  • ทางโรงเรียน ขอเพิ่มครูแก้ว ประสานงานระหว่างอยู่เมืองไทย และเดินทางไปดูแลนักเรียนที่เมืองจีนเพิ่มอีก ๑ คน โดยขอการสนับสนุนจากผู้ปกครอง..ต่อการเดินทางของนักเรียน ๑ คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท จากนักเรียน ๑๖ คน เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท
  • โทรศัพท์ทางไกล ผู้ปกครองที่ต้องการให้น้กเรียนนำโทรศัพท์มือถือไปด้วย ให้ติดต่อบริษัทมือถือเพื่อเปิดบริการโทรต่างประเทศให้ หลักฐานที่บริษัทฯต้องการคือ Passport ของผู้ปกครอง บัตร Visa ของผู้ปกครอง ค่าเปิด ๑,๐๐๐ บาท การโทรจากไทยไปจีนจะถูกกว่าโทรจากจีนมาไทย อย่างไรก็ตามผู้ปกครองสามารถติดต่อนักเรียนผ่านทางผู้ประสานงาน

  

ประชุมผู้ปกครอง

 1. ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 2. ครั้งที่ ๒  วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. 

สรุปค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองต่อนักเรียน ๑ คน

 1. ค่าเดินทางเหมาจ่าย                      คนละ       ๒๕,๐๐๐ บาท
 2. ค่าทำ Passport รวมค่าเดินทางประมาณ      ๑,๕๐๐ บาท
 3. ค่าทำ Visa เหมาจ่าย                                     ๑,๕๐๐ บาท
 4. ค่าชุดพละ ๒ ชุด ประมาณ                             ๑,๕๐๐ บาท
 5. ค่าของที่ระลึก ประมาณ                                  ๑,๐๐๐ บาท
 6. ค่าสนับสนุนครูดูแลนักเรียนเพิ่ม ๑ คน            ๒,๐๐๐ บาท
 7. ค่าเดินทางไปรับ-ส่งนักเรียน ต่อ ผปค. ๑ คน  ๑,๐๐๐ บาท
 8. เงิน Pocket money สำหรับนักเรียน ๑ คน     ๕,๐๐๐ บาท
 9. เบ็ดเตล็ด                                                         ๑,๕๐๐ บาท
  (ค่าส่งคนดูแลเรื่อง Visa, ค่าตอบแทนฝึกซ้อมชุดแสดงและค่าแต่งกายนักแสดง, ค่าอาหารแห้ง, ค่าโทรศัพท์, รองเท้า,เสื้อผ้า, memory กล้องถ่ายภาพ 1 GB, ค่าถ่านกล้องถ่ายภาพ)

           รวมค่าใช้จ่ายประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท/นักเรียน ๑ คน

 

หมายเลขบันทึก: 80681เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2007 13:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 10:49 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
 • อาจารย์ไปด้วยไหมครับ
 • เผื่อจะได้อ่านเรื่องจากจีน
 • ยิ้ม ยิ้ม
 • ผู้ปกครองหลายคนจะไปเยี่ยมนักเรียน..ช่วงก่อนวันสงกรานต์
 • แต่ผมคงไม่ได้ไป เพราะม่มีงบประมาณ

นักเรียนป3ขึ้นป4ดื้อเนาะคะ หนูก็อยู่ป.3ค่ะ ครูอ้อยน่ารักนะคะ

จากหญิง

 • น้องพลอยกมลก็คงอยู่ในข่ายเด็กดื้อเหมือนกัน..อิอิ
 • แต่จริงๆ แล้ว คงเป็นเด็กช่างถาม
 • เหล่าซือสิ่นหมินน่ารักทุกคน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี