วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2550) ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM คณะวิทยาศาสตร์ ขึ้น


            บรรยากาศในช่วงเช้าเป็นแบบกันเองสบาย ๆ ท่าน รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านเป็น CKO ของคณะวิทยาศาสตร์   ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  และอยู่ร่วมกิจกรรมกับเราตลอด 2 วัน


          ในช่วงท้ายของพิธีเปิด ท่านได้กล่าวของคุณทีมวิทยากร ซึ่งถึงแม้จะเป็นคนในรั้ว ม.อ.เดียวกัน  แต่ท่านเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์ตรงในการนำการจัดการความรู้เข้ามาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกติ ซึ่งในแวดวงการจัดการความรู้ระดับประเทศ จะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านเหล่านี้ดี
  
         นอกจากนี้ท่าน CKO ยังคาดหวังว่า ใน 2 วันนี้ จากการที่ทีมวิทยากร ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ตลอดจนให้พวกเราได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     ตลอด 2 วันนี้ คงจะทำให้พวกเราได้มองเห็นคุณค่าของพลังความรู้ที่มีอยู่ในตัวเรา  ขอเพียงเราเปิดใจพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

             กิจกรรมในช่วงแรก เป็นกิจกรรมกระตุ้นต่อมสัมพันธ์  ซึ่งถึงแม้ส่วนใหญ่จะรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว  แต่ในวันนี้ เรามาแบบถอดทุกอย่าง ยกเว้นถอดใจ  เหลือเพียงสถานภาพ พี่ กับ น้อง และเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น


         เราได้นักกิจการนักศึกษามือดี คือ  น้องโอม จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. กับ น้องแฟร์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และได้สาวสวยอารมณ์ดี  น้องแป้น  ช่วยเป็นลูกทีมอีกท่านหนึ่ง

         บรรยากาศเป็นอย่างไร  บรรยายไม่ถูกค่ะ ดูได้จากภาพค่ะ ส่วนบรรยากาศช่วงบ่าย จะนำให้ชมในโอกาสต่อไปค่ะ