วันหยุดที่ผ่านมา หญ้าบัวมีความประทับใจ หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งออกมาบริการให้ความรู้กับชุมชน..ในตำบลระวิง โดยมาใช้สถานที่ของโรงเรียน (บ้านระวิง) ซึ่งหญ้าบัวทำงานอยู่

   ประทับใจในความเป็นกันเองของบุคลากร Mobile Unit ที่มาให้ความรู้แบบเป็นกันเอง...เป็นการนำความรู้เชิงวิชาการมาบูรณาการให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

   ตัวอย่าง ของความประทับใจ เช่น

  • การสอนเรื่องการตกแต่งภาพ โดยโปรแกรม Photoshop ของคณะศึกษาศาสตร์
  • การนำสมุนไพรพื้นบ้าน มาเป็นส่วนประกอบในการทำลูกประคบ ของคณะเภสัชศาสตร์
  • การทำยาหม่อง, น้ำยาล้างจาน, สบู่เหลว ของคณะวิทยาศาสตร์
  • การใช้งาน Gotoknow ของทีมงาน Mobile KM 
  • ฯลฯ
 

หญ้าบัว