ตอนสุดท้ายสำหรับ "ข้อคิดดีๆ" แล้วค่ะ  

ให้เป็น          

          ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดได้มาเปล่าๆ ฟรีๆ หรอก แม้กระนั้นคนก็ยังชอบของฟรีอยู่นั่นเอง     

            เพื่อนคนหนึ่งพูดว่าเขาขับรถเก๋งญี่ปุ่นที่ซื้อด้วยเงินตัวเอง พอลงจากรถก็ลงอย่างสง่า ดีกว่าขับรถเบนซ์ที่ใครซื้อให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์     

            อยากถามว่า ได้ฟรีจริงหรือ ? ไม่ต้องเสียอะไรจริงหรือ ?”

           การเป็นผู้รับ นั้นจะต้องเป็นผู้ให้อย่างแน่นอน หญิงสาวบางคนที่ขับรถเก๋งราคาหลายล้าน มีบ้านอยู่ราคาหลายล้าน มีทรัพย์สมบัติราคาหลายล้าน.....ต้องเอาตัวเข้าแลกใช่หรือไม่ ? สูญเสียความสาวยังไม่พอ ยังถูกบังคับให้เป็นทาสกามารมณ์ ถูกกักขังเยี่ยงทาส การเป็นผู้ให้เช่นนี้ถือว่า ให้ผิด        

     

           ให้ถูกต้อง คือการให้อย่าง ทำความดี    

      

          เวลาคบใคร หรือเข้าร่วมหมู่คณะกับใคร อย่าได้ตั้งคำถามว่า เราจะได้อะไรจากเขาบ้าง ความคิดเยี่ยงนี้เป็นการบอกนิสัย ขี้ขอ          

         

          ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ ผู้ล่วงลับได้กล่าวคำเป็นอมตะมาจนทุกวันนี้ว่า    จงอย่าถามว่า เราจะได้อะไรจากประเทศชาติ แต่จงถามว่า เราจะทำอะไรให้แก่ประเทศชาติบ้าง   

       

          พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า การให้จะเกิดความสุข 3 ประการ

          ความสุขเกิดจากให้ สามประการ

               คิดจะให้สุขสำราญก่อนแล้ว

                    ขณะให้สุขใดปาน จักเปรียบ

                         ให้เสร็จสุขผ่องแผ้ว ดั่งแก้วเรืองรอง          

         

          อย่างไรก็ดี การให้นั้นต้องให้อย่างเรียกว่า ให้เป็น ถ้าให้ไม่เป็นการให้นั้นก็จักเป็นโทษ พ่อแม่ให้ลูกด้วยความรักและตามใจ เป็นการให้แบบ ฆ่าให้ตายด้วยความรัก          

             สุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า จงสอนวิธีจับปลาให้เขา อย่าจับปลาให้เขา 

            นั่นคือ การ "ให้เป็น" นั่นเอง