เมื่อวานมีเหตุการณ์อย่างน้อย 2 อย่างที่ทำให้คิดเรื่องนี้ เรื่องหนึ่ง..คือ นิสิตได้คะแนนสอบของอาจารย์ 2 คนน้อย..อยากรู้ว่าคะแนนของอาจารย์คนที่ 3 จะเป็นอย่างไร หากได้น้อยก็จะขอทำรายงานเพิ่มคะแนน.

   สะท้อนระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย..ผู้เรียนเรียนเพื่อให้ได้เกรดดีๆ ส่วนผู้สอนเน้นที่ตัวเนื่อหามากกว่าองค์ความรู้ (ดูได้จากการออกข้อสอบ) และการตัดเกรด

  พูดถึงเรื่องนี้ มีอาจารย์ท่านหนึ่ง มีวิธีการเก็บคะแนน ที่ผมคิดว่า OK พอสมควรคือ..ไม่ค่อยเน้นเรื่องการสอบมากนัก แต่เน้นทำงานเป็นทีม..คือให้นิสิตตั้งทีมทำงานส่งอาจารย์...

   นิสิตบางคนไปอยู่ในทีม ทำงานวิชาการไม่ค่อยดี..ก็คอยอำนวยความสะดวกให้เพื่อน ช่วยวิ่งถ่ายเอกสาร หาข้อมูล ซื้อข้าวให้เพื่อน.อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้..เพราะเรียนรู้เรื่องทำงานเป็นทีม..ไม่ต้องเก่งทุกคน..ผลคะแนนออกมาเท่ากันทุกคนในทีม Happy กันไป..

   ใช้คะแนนสอบไม่มาก..พอตัดเกรดแล้วได้ เป็นขั้นบันได้ A B C

    อีกกรณี เป็นเรื่องฤดูการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่เน้นทำคะแนนกันมากเกินไป (เพราะมีเรื่องได้เงิน โบนัสมาเกี่ยวข้องด้วย) พอใกล้ฤดู ก็หาหลักฐานกันจ้าละหวั่น..

   ถ้ามีแผนการเก็บข้อมูล หรือวิจัยสถาบันที่ดี...ทำแบบธรรมชาติ ผมว่า คะแนนต้องดีแน่นอนเหมือนกัน..เพียงแต่ว่าทำงานสบายกว่ากันเยอะเลย (ส่วนนี้พูดเฉพาะหน่วยงานย่อยที่ผมสังกัดอยู่นะครับ)

   ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อวาน..ผม Print เอกสารจากการเขียนบันทึก GotoKnow ออกมาราวๆ ๖ เดือน ได้เอกสารหนาเป็นร้อยหน้าครับ..ค่อยๆ สะสม แม้ว่าจะไม่เป็นงานวิจัย..แต่ก็มีข้อมูลสำหรับทำวิจัยเพียบเลย

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin