.น.เมืองสรวง คือบุคคลแรกที่หนูนิดตั้งใจไป  F2F ด้วยจริงๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการเซอร์ไพรส์จากอาจารย์บอนเลย...เป็นความตั้งใจจริงๆ ...เพื่อเดินทาง...หาคำตอบจาก น.เมืองสรวง               

 ...ทำไม..มีความคิดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น ซึ่ง บางคนที่ยังไม่ได้รับรู้และสัมผัส อาจะมองว่า น.เมืองสรวง ...บ้าหรือเปล่า..โอเวอร์มั้ย  หรือทำเพื่อเอาหน้า...หรือหวังสิ่งตอบแทน...ใช่ค่ะข้อหลังนี่หนูนิดคิดตามความรู้สึกของตัวเองน่ะว่าหวังสิ่ง ตอบแทน          

   ตอบ   ในที่นี้  คือตอบตัวเองได้ว่าต้องการสิ่งใด...            

  แทน   ในที่นี้  คือแทนความรู้สึก และแทนตัวของ น.เมืองสรวง  ต่อยอดแนวความคิด สร้างสรรค์และพัฒนา...ความฝัน...ในทางนามธรรม  ถักทอ...ความจริง..ออกมาเป็นรูปธรรม สะท้อนสู่สังคมอย่างเชื่อมั่น              

... เมื่อได้คุย และสัมผัสกับพลังความคิดที่มั่นคง ของ น.เมืองสรวง  ทำให้หนูนิด มีพลังใจอย่างมากมายที่อยากจะนำแนวความคิดดีๆ นี้สร้างสรรค์ สังคม และชุมชน ให้ใฝ่ดี  ความเสียสละ ความเป็นผู้นำ  ความละเอียดอ่อนละเมียดละไมในจิตใต  และความซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเอง 

...  ลักษณะของผู้นำในตัวของ น.เมืองสรวง คือความละเอียดอ่อน การเข้าถึงจิตใจของคน ซึ่งสังเกต ได้จากการที่หนูนิดลืมของฝากครูอ้อย ไว้บนรถทัวร์ ขณะที่เดินทางกับคุณบอน  ไปหาคุณ น.เมืองสรวง  ...หนูนิดรู้สึกเสียใจมาก...รู้สึกโมโหตัวเองและก็เกิดความเศร้าในใจ...กับสิ่งที่เราตั้งใจจริง...แต่...ก็พังลงเพราะความหลงลืมของตัวเอง และก็ทำให้คุณบอนเค้ารู้สึกอ่อนอกอ่อนใจไปกับหนูนิดด้วย...

 

...ความเป็นผู้นำในตัวของเค้าฉายชัดออกมาทันที...เค้ารับรู้ความรู้สึกนี้ได้...อ่านใจคนเป็น...เค้าพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของหนูนิด..ดึงหนูนิดออกไปจากความรู้สึกนั้นทันทีด้วยการพูดประเด็นที่เราสนใจ...ทำให้เราต้องมาพูดและตอบคำถามกับเค้าได้..นับว่าเป็นบุคคลิกที่น่าทึ่งของผู้นำชุมชนคนนี้จริงๆ

....นี่คือลักษณะของการเป็นผู้นำโดยแท้จริง  ผู้นำที่ดีต้องสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี  และสิ่งที่จะตามมาคือผลสำเร็จของงานที่จะตามมาอย่างต่อเนื่อง 

...และคำตอบจาก น.เมืองสรวงที่หนูนิดได้รับคือ การสร้างจิตสำนึกที่ดี..เพื่อขยายผลแนวความคิด อุดมการณ์ ของตัวเองให้เป็นจริง และดำเนินต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งคุณอำนาจเปรียบเหมือน การกระทำความจริงเปรียบให้เป็นเหมือน โดมิโน  ที่ต่อตัว คือต่อแนวความคิด ไปไม่มีที่สิ้นสุด  จนกระทั่งสามารถนำความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 ...หนูนิดเองซึ่งมีความคิดในแนวเดียวกับ น.เมืองสรวง  แต่  ก็ไม่ได้มีพลังมากมายมหาศาลขนาดนั้น....ประทับใจ...กับการเดินทางมาค้นหาคำตอบในครั้งนี้มาก..และบอกตัวเองว่า..ต่อไปหนูนิดจะไม่ปล่อยให้ความฝันของตัวเองสูญหายไปตามกาลเวลา...ต้องทำให้เป็นความจริงให้ได้...ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นานแค่ไหน..           

  ฉะนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้...จงทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นจริงๆ ให้ได้ แม้ว่าสิ่งที่คุณทำดีจะแค่เพียงน้อยนิดก็ตาม ...แต่..ถ้าคุณมีความภูมิใจในการกระทำของคุณ..ก็ถือได้ว่าคุณได้ทำตาม...ความฝัน...ให้เป็น...ความจริง...ได้แล้ว