นำภาพ ค่ายสร้างเสริมสุขภาพของเด็กๆในชุมชนมาฝากค่ะ

ภาพนี้รวมสมาชิกค่าย หลังจากที่เด็กๆแบ่งกลุ่มกันเขียนโปสเตอร์รณรงค์ ไม่กินขนมซอง

ให้มากไปกว่านี้....กินน้อยๆน่ะ

ภาพนี้ ต้นไม้ด้านหลังเป็นต้นจาน ดอกส้ม กำลังสวยเลย เด็กชายชื่อเขียวก็วิ่งผ่านมา เล่นเกมกันน่ะคะ

จินตนาการ หยิบใบไม้มาลอกกรอบ และแปลงให้เป็น ขนมไทยที่รู้จัก

เด็กๆเล่นละคร  นี่ตายเพราะกินขนมซองมาก ท่ามกลางความเศร้าโศกของญาติมิตร

 

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุข ม.ราชภัฏสุรินทร์ พาน้องๆทดลองหาสารแปลกปลอมต่างๆในอาหาร/ขนม

แม่บ้านในชุมชน มาเป็นวิทยากร สอนเด็กๆทำขนมเสราะโดง

น้องสาขาการสื่อสารมวลชน ม.ราชภัฏสุรินทร์ พาน้องๆออกกำลังกายตามจังหวะเพลง