ในการจัดทำแผนชุมชนที่ชุมชนสนามกีฬา block 5ได้นำเทคนิค AIC ไปใช้ตามขั้นตอนที่เรียนมาจึงรู้ว่าทำไมมันยากจังเลย เพราะชาวบ้านมีมุมมองปัญหาที่ต่างจากมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรามองว่าชุมชนนี้มีปัญหาของเด็กวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแล้วเช่าหอพักอยู่กันเป็นคู่ๆโอกาสเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ชุมชนกลับมองว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นไม่ใช่ลูกหลานตัวเองเพราะเป็นคนจากที่อื่นมาเช่าหอพักเพื่อเรียนเดี๋ยวก็ไป การจัดทำแผนชุมชนจึงต้องเปลี่ยนไป ...ทำอย่างไรดีจะให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหานี้ได้นะ ..ช่วยกันคิดสิ