วันนี้ได้จัดพิธีกรรมการแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดกศน.แปดร้ว ๒ รายที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผอ.ใหม่ป้ายแดง คือรองนิเทศน์ บัวตูม เป็นผอ.กศน.อำเภอวังม่วง จ.ลพบุรี ครูบังอร  ฝ่ายสัจจา เป็นผอ.กศน.อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง  การจัดงานเริ่มต้นด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป สวดยัดให้ผอ.ใหม่ทั้งสอง ใช้มงคลนำหน้า นำพาไปสู่สถานศึกษาใหม่ รวมใจพวกเราจากกศน.จังหวัดและอำเภอมาทำบุญร่วมกัน จากนั้นก็ไปสู่กิจกรรม การมอบน้ำใจไมตรี มีบรรยากาศสร้างสีสันบันเทิง  ทั้งหมดคือความปรารถนาดีที่มีให้แก่กัน แบ่งปันทุกข์สุข  พึงระลึกว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันเราต่างคนต่างอยู่ แต่คิดถึงกันเสมอใจ

         ดีใจที่เมล็ดพันธ์กศน.แปดริ้ว ๒ เมล็ดนี้จะไปงอกงาม ณ ผืนแผ่นดินใหม่ เพื่อจะไปสร้างตำนานงานการศึกษาภาคประชาชน ให้สู่การเล่าขานต่อไป