ถ้าอยากเสวนาเชิญทางนี้ ในข้อหัวที่เป็นวิชาการ ถ้าอยากรู้จักถ้า Add เข้ามาแล้วกันนะ