ทุกวัน ในตอนเช้า

  • เจ้าหน้าที่จะพาผู้สูงอายุมาผึ่งแดดและเปิดเพลงออกกำลังกาย
  • บางคนเดินได้ก็เดิน
  • บางคนก็รำมวยจีน