การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปรจำวัน 

1. ทำความสะอาดจอและตัวเครื่อง

2. ทำความสะอาดเม้าและแป้นพิมพ์