โรงเรียนพ่อแม่ มีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไม่ใช่เพื่อให้ผ่านการตรวจประเมินเท่านั้น เราจึงคาดหวังจะพบโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่อย่างแท้จริง และนำสู่เวทีเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นที่กำลังดำเนินงานเรื่องนี้อยู่เช่นกัน

     วันที่ 13 กพ.50 นี้ทีมผู้ประเมินโรงเรียนพ่อแม่ ศูนย์อนามัยที่ 8 จะเริ่มออกเดินทางไปเยี่ยมประเมิน "โรงพยาบาลในเขต 3"ที่ส่งรายชื่อเข้าชิงตำแหน่ง ..โรงเรียนพ่อแม่ดีเด่นระดับเขต..

โรงพยาบาลแรก คือ  โรงพยาบาลตาคลี ซึ่งผ่านเวทีประกวดและได้รางวัลระดับประเทศมาหลายอย่างแล้ว เช่น  HA KM ที่มีโมเดลช้าง โมเดลปลา โมเดลนก เป็นตัวแทน นอกนี้ยังมีเรื่องส้วมที่คว้ารางวัลมาทั่วประเทศแล้ว ครั้งนี้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่น้องๆที่รับผิดชอบอยู่ก็ตื่นตัวมากเลย โทร.มาคุยและจะมาดูงานวันที่ 9 กพ.นี้คะ

 จากนั้นเราจะไปโรงพยาบาลแห่งอื่นๆต่อไป16กพ.50,19 กพ.50(วันนี้เราจะไปร่วมกับโครงการสายใยรักคะเพื่อความประหยัดและไม่ต้องยุ่งยากสำหรับโรงพยาบาลที่เราไปเยี่ยม,20กพ.50,23 กพ.50,26กพ.50และสุดท้ายโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 มี.ค 50 จากนั้นเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งคะว่าโรงพยาบาลใดได้ลำดับเท่าไรกันบ้าง 

 สิ่งที่เราทำก็เพิ่อให้มีโรงเรียนพ่อแม่ ซึ่งเป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก เพื่อคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งลูกโต เพราะการส่งเสริมป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา เมื่อเกิดปัญหากับเด็ก

" สมองของเด็กทุกชาติเมื่อแรกเกิดไม่แตกต่างกันนัก การเลี้ยงดูในวัยเด็กมีความสำคัญมากต่ออนาคตเด็ก "