เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 50 หน่วยพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลสุรินทร์ พาเด็กๆและผู้ปกครองมาเรียนรู้ศิลปะและธรรมชาติ ที่เด็กรักป่า

 

กิจกรรม  


-ผู้ปกครองกับเด็กๆช่วยกันวาดรูปในป่า

และภาพข้างล่างนี้  เป็นการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ-เปลื่อกประดู่/ ตอนนี้มัด แน่นๆก่อนแล้วลงปูนแดง แล้วลงหม้อต้มย้อม