ในเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกณฑ์การตัดสินข้อที่ 3 มีระบุไว้ว่า มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง (เป็นเกณฑ์สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ครับ)

    ผมเลยขอนำเรื่อง การประชุมออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งผมรับผิดชอบมาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงครับ

    เดิมเวลาผมจะประชุมสำนักงาน ผู้ที่เป็นฝ่ายเลขา ค่อนข้างจะยุ่งในการจัดเตรียมแฟ้มเอกสารประกอบการประชุม และสิ้นเปลืองกระดาษด้วย ผมเลยให้คุณธราดล เทียนหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่วยเขียนโปรแกรมให้ ความจริงก็ดัดแปลงมาจาก e-news today ที่เคยทำ แต่ปรับมาใช้ในการประชุม ทำให้สะดวกขึ้นในการประชุมครับ เพียงแต่เวลาประชุมจะต้องใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และหลักฐานบางส่วน ซึ่งเดี๋ยวนี้เกือบจะเป็นส่วนใหญ่ ผมนำข้อมูลที่จาก Blog มาเป็นรายละเอียดของเรื่องที่ประชุม โดยทำเป็นลิงค์ไว้ครับ และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคลิ๊กเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นลงใน Blog ได้เลย

     การประชุมที่ผมดำเนินการ ช่วยลดขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และลดการใช้กระดาษ  บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นบน Blog ได้ เป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับงานธุรการในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมสำนักงาน

                                                                                 บอย สหเวช
                                                                                  1 ก.พ. 50