เรามีทีมคุณลิขิตทยอยเปิดBlogกันแล้ว ขอแสดงความยินดีกับคุณอำนวยBlogทุกคนด้วยครับ

Blogเป็นเครื่องมือสื่อสาร/เรียนรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรงคืออ่านความรู้จากเพื่อนที่มีประสบการณ์ในเรื่องเดียวกัน โดยอ้อมคือ   นำเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้รู้มาเล่า-เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว

คุณลิขิต ลองนำเรื่องราวของคุณกิจในพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของคุณกิจเป็นวงปุ๋ยหมัก การเงิน เลี้ยงวัว ฯลฯ  ตามฐานหมู่บ้าน/ตำบล

การเรียนรู้จากคุณกิจผ่านคุณลิขิตสู่คุณลิขิตกลับไปหาคุณกิจ  

น่าจะมีทีมงานสรุปคลังความรู้ หรือทีมkMถอดความรู้หมู่บ้าน/ตำบลพร้อมๆกับสร้างการเรียนรู้ให้กับคุณกิจ จาก ชาวกศน. เกษตร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข เป็นทีมรวม

บทบาทของหน่วยงานสนับสนุนน่าจะเพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องเหล่านี้ เพราะการเป็นหน่วยงานผ่านงบประมาณก็ลดบทบาทลง               หน่วยสนับสนุนต้องทำหน้าที่เป็นนักจัดการความรู้มืออาชีพจึงจะมีที่ยืนในการเปลี่ยนผ่านของการกระจายอำนาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น